Forskningsresultater - Ansatt

Forskningsresultater

Forskningsresultater

Anvendelse av forskningsresultater og ideutvikling

Verdiskapning, Innovasjon og Entreprenørskapsseksjonen (VIE) hjelper deg i prosessen med å utnytte forskningsresultater og ideer som springer ut av tilsatte sitt arbeid ved OsloMet.

Kommersialiseringsaktør

En kommersialiseringsaktør arbeider med å bringe forskningsresultater og nye ideer ut i markedet.

Verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap (VIE)

OsloMets VIE-team jobber med problemstillinger og muligheter knyttet til feltet verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap, og kommersialisering av forskningsresultater.