Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Mange forskning-, utvikling og innovasjonsaktiviteter krever ekstra finansiering. Dette kan dekkes av intern eller ekstern finansiering. Ta alltid kontakt med din lokale forskningsstøtte hvis du planlegger å søke intern eller ekstern finansering.

Forskningsrådet

Forskningsrådet

 1. Søknadstyper

  Finn informasjon om Forskningsrådets (forskningsradet.no) sju ulike søknadstyper og hvilken type som passer for ditt prosjekt.

 2. STUD-ENT

  STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.

  Studententreprenørskap STUD-ENT

 3. Nærings- og offentlig sektor ph.d.

  Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om et doktorgradsprosjekt. For mer informasjon: Nærings-ph.d. - doktorgradsprosjekt i bedrift (forskningsradet.no)

  Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke ordningen Offentlig sektor-ph.d. for ansatt som skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Prosjektet må være relevant for virksomhetens ansvarsområde. For mer informasjon: Offentlig sektor-ph.d. (forskningsradet.no)

 4. Arrangementer/Kurs

  Forskningsrådet har en rekke kurs og arrangementer året rundt for å kunnskapen og kompetansen for både forskere og forskningsadministrativt ansatte. Se Forskningsrådets arrangementskalender (forskningsradet.no) for mer informasjon

 5. Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

  Les mer om INFRASTRUKTUR på Forskningsrådets nettsider. (forskningsradet.no)