Forskningsmidler - Ansatt

Forskningsmidler

Forskningsmidler

Eksterne finansieringsmuligheter

Det finnes en rekke muligheter for å søke prosjektmidler både nasjonalt og internasjonalt.

Interne finansierings- og støtteordninger

OsloMet har en rekke interne finansierings- og støtteordninger for forskergrupper og forskere både ved fakultet/senter og sentralt fra.

Støtte til EU-søknader

Det finnes flere støttemuligheter for enkeltforskere/forskningsmiljøer som ønsker å delta i EUs forskningsprogrammer. Sitter du på en god prosjektidé har du gode muligheter til å få finansiering.