Fra forskning til forside - Hvordan få journalistene interessert i forskningen din? - Ansatt

Fra forskning til forside – Hvordan få journalistene interessert i forskningen din?

template.back.to.overview Fra forskning til forside – Hvordan få journalistene interessert i forskningen din?

Vitenskapelige tekster er ofte vanskelig tilgjengelig for journalister og folk flest, så her trenger de hjelp fra deg for å finne de beste nyhetspoengene.
  1. Still deg disse spørsmålene: Hva er nytt og overraskende i forskningen din? Hva er viktig for samfunnet og folk flest? Er det noe som kan skape debatt? Hvem har forskningsresultatene konsekvenser for? Løser forskningen et problem?
  2. Timing. Er tematikken aktuell i nyhetsbildet nå? Finnes det debatter, hendelser som du kan hekte forskningsfunnene på?
  3. Eksempler! Hvem blir berørt av funnene i forskningen din? Er det personlige historier eller «case» i forskningen som kan brukes?
  4. Budskap. Formuler deretter noen gode hovedpoenger som du vil ha frem.