Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering

Formidling

Synliggjøring av forskning - søkemotoroptimalisering og forskerprofil.

Når du skriver

 1. Sørg for at søkemotorer fanger opp din artikkel gjennom bevisst bruk av nøkkelbegreper i tittel og sammendrag
 2. Vær konsekvent ved bruk av navneformer, alltid bruk samme syntaks. (Ved et veldig vanlig etternavn bør du inkludere initialene i ev. mellomnavn).
 3. Bruk bildetekster på bildene.

Når du markedsfører artikkelen

 1. Bli oppdaget gjennom forskerprofiler.
 2. Del lenker til artikkelen på sosiale medier. Bruk DOI-lenken.
  • 12000 vitenskapelige artikler nevnes daglig i sosiale medier.
  • Legg ut noe jevnlig.
  • Delta i diskusjoner.
  • Bruk HiOAs avdeling for samfunnskontakt og deres kanaler.

Overvåk artikkelen din

Flere tjenester kan gi deg oversikt over hvordan dine publikasjoner blir lastet ned, delt og sitert.

Gjør deg synlig

Når forskningsaktiviteter skje på tvers av flere kilder, kan det være en utfordring å organisere og skille ditt arbeid fra andres. Løsningen?

Opprett forskerprofiler:

 • Oppdater profilen din i Cristin
 • ORCID (skal inkluderes i Cristin) gir en vedvarende digital identifikator som skiller deg fra andre forskere og støtter automatiserte koblinger mellom deg og din forskningsaktivitet. Inkluder din ID på nettsider og manuskript-innsendinger.
 • ResearcherID (Web of Science) Ved å bruke MyResearcherID funksjonen i Web of Science er forskerne tildelt et individuelt ID-nummer som forblir knyttet til dem, uavhengig av institusjonstilknytning. Når MyResearcherID er opprettet, er dine publikasjoner, som er oppført i Web of Science, lagt til profilen din. Slås sammen med ORCID.

Kontakt