Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Forklaring av feilkoder til Rapport FS009.002

Gjelder WebApplikasjon-diagnose-bakgrunnsdata.

Rapporten finnes i Modul Semesterregistrering og bør kjøres i forbindelse med klargjøring til nytt semester for å sjekk ut feil/varsler i Utdanningsplan Del 2.

Rapporten har per i dag to utvalg som den kan kjøre på:

  • Personrapport: sjekker om det er feil i emner som er tilknyttet studenter og deres utdanningsplan.
  • Test av emnekombinasjoner innen utdanningsplan: sjekker om studentene har riktig emnekombinasjon knyttet til de forskjellige emnene i planen (tung kjøring og tar tid).

Vi anbefaler alle å kjøre kun personrapport.

Rapporten kan ikke kjøres på sted. Det kan derfor være lurt å filtrere rapporten på Feilkode. Deretter kan det sorteres på fakultet eller institutt.

Tabellen nedenfor viser merknader til de ulike feilmeldingene som fremkommer i rapporten. Må sees i sammenheng med feilmeldingene.

Feilkode Type Merknad til feilmelding som fremkommer i rapporten
FSE1 Feil Mangler undervisningsenhet for startterminen.
FSE2 Feil Sjekk om studentene skal ta et utgått emne.
FSE3 Feil Mangler ordinær vurderingsenhet.
FSE7 Feil Sjekk om dette er riktig for de aktuelle studentene
FEM1 Varsel Om emnet inngår i utdanningsplanen så må det opprettes undervisningsenhet.
FEM2 Varsel Sjekk om det skal være J i feltet Automatisk und.melding i Emne samlebilde. Ved bruk av utdanningsplaner skal det være N.
FEM3 Varsel Sjekke Emne samlebilde, fane Und.termin . Tar også med utgåtte emner.
FEM4 Varsel  
FEM5 Varsel Sjekke Emne samlebilde, fane Und.termin. Tar også med utgåtte emner.
FEM8 Varsel Opprette vurderingskombinasjon. NB! Tar også med gamle emner.
FSEK1 Feil Legge emnene på lavere nivå i emnekombinasjon samlebilde – ingen emner skal på eiernivå!!
FSEK4 Feil Rettes opp i Studieprogram samlebilde ved å legge til aktuell studieretning, eventuelt fjerne den fra Emnekombinasjon samlebilde
FSP1 Varsel Alle studenter med studieprogram med 60 stp er mer skal ha utdanningsplan. Husk å avslutte gamle studieprogram.
FSP2 Varsel Studieprogram samlebilde
chatbot-portlet