Finansieringskilder til forskning ved SAM - Ansatt

Finansieringskilder til forskning ved SAM

Finansieringskilder til forskning ved SAM

Et utvalg av nasjonale finansieringskilder

Norges forskningsråd (NFR)

NFR har forskjellige finansieringsordninger for FoU-prosjekter, f. eks. forskingsprogram, frittstående prosjekter, nettverkstiltak.  

Finn NFR utlysninger

Private stiftelser    

Fritt Ord

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Norsk Arkivråd

Norske Kvinners Sanitetsforening

Etater, direktorater, departementer og offentlig forvaltning

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Medietilsynet

Norsk kulturråd

NORAD

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD)

Utenriksdepartementet                    

Internasjonale finansieringskilder

Finansieringskilder i Norden, i Europa og globalt   

Tilbake til FoU SAM sine nettsider.