Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Publisering

Fagarkivet

Fagarkivet er et av OsloMets digitale publiseringsarkiver. I Fagarkivet finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier og bacheloroppgaver (med karakter A eller B), skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet.

Publisering av faglige arbeider og rapportserier

Ansatte kan få tilgang til å laste opp egne faglige arbeider i Fagarkivet. Du må selv avklare opphavsretten til det du legger ut.

Publisering av bacheloroppgaver

Studentene godkjenner publisering av bacheloroppgave ved innlevering i Inspera. Det er kun oppgaver med karakter A eller B som kan publiseres i Fagarkivet. Oppgavene legges ut av studieadministrasjonen ved instituttet, eller av kontaktbibliotekar etter avtale.

Kontakt

Spørsmål? Kontakt Universitetsbiblioteket på:

chatbot-portlet