Fagarkivet | Formidling og publisering - Ansatt

ODA (tidligere Fagarkivet)

ODA (tidligere Fagarkivet)

ODA (tidligere Fagarkivet) er et av OsloMets digitale publiseringsarkiver. I ODA finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier og bacheloroppgaver (med karakter A eller B), skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet.

Publisering av faglige arbeider og rapportserier

Ansatte kan få tilgang til å laste opp egne faglige arbeider i ODA. Du må selv avklare opphavsretten til det du legger ut.

Publisering av bacheloroppgaver

Studentene godkjenner publisering av bacheloroppgave ved innlevering i Inspera. Inntil fem A- og B-oppgaver plukkes ut av emneansvarlig ved instituttet og publiseres i ODA. 

Kontakt

Kontakt