Fagarkivet | Formidling og publisering - Ansatt

ODA (tidligere Fagarkivet)

ODA (tidligere Fagarkivet)

ODA (tidligere Fagarkivet) er et av OsloMets digitale publiseringsarkiver. I ODA finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier og bacheloroppgaver (med karakter A eller B), skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet. NB! Det er for tiden problemer med tilgang til enkelte titler i ODA. Vi jobber med å utbedre feilen.

Publisering av faglige arbeider og rapportserier

Ansatte kan få tilgang til å laste opp egne faglige arbeider i ODA. Du må selv avklare opphavsretten til det du legger ut.

Publisering av bacheloroppgaver

Studentene godkjenner publisering av bacheloroppgave ved innlevering i Inspera. Det er kun oppgaver med karakter A eller B som kan publiseres i Fagarkivet. Oppgavene legges ut av studieadministrasjonen ved instituttet, eller av kontaktbibliotekar etter avtale.

Kontakt

Kontakt