Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Mange forskning-, utvikling og innovasjonsaktiviteter krever ekstra finansiering. Dette kan dekkes av intern eller ekstern finansiering. Ta alltid kontakt med din lokale forskningsstøtte hvis du planlegger å søke intern eller ekstern finansering.

EU og Horisont Europa

EU og Horisont Europa

 1. Horisont Europa

  EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

  For mer informasjon om Horisont Europa se Forskningsrådets sider (Forskningsradet.no)

 2. European Research Councils (ERC)

  European Research Councils (ERC) oppgave er å oppmuntre til forskning av høyeste kvalitet i Europa gjennom konkurransedyktig finansiering og å støtte forskerdrevet fremragende forskning på tvers av alle felt, på grunnlag av høy vitenskapelig kvalitet.

  For mer informasjon om ERCs utlysninger se nettsidene deres. (erc.europa.eu)

 3. EØS-finansiering

  EØS-forskningsprogrammene dekker forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet.

 4. Erasmus+

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Det dekker hele utdanningsløpet og bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning.

  Les mer om Erasmus+ sine prosjektutlysninger.

 5. Interreg

  Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg-programmene gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor programmenes geografi og innsatsområder. Både offentlig virksomhet og organisasjoner, som for eksempel kommuner og fylkeskommuner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke.

  Utlysningene finner du på Interreg sine nettsider (interreg.no)

 6. Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowship (MSCA-IF)

  Marie Skłodowska-Curie-utlysningene (MSCA) har som mål å støtte karriereutvikling og opplæring av forskere – med fokus på innovasjonsferdigheter – i alle vitenskapelige disipliner gjennom internasjonal og tverrsektoriell mobilitet.

  Les mer om Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowship (MSCA-IF).