Erasmus+ utveksling for tilsatte | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+-utveksling for ansatte

Erasmus+-utveksling for ansatte

Gjennom Erasmus+-programmet kan du som tilsatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring. Ved å søke om stipend og gjennomføre et opphold utenlands, kan du videreutvikle din kompetanse og bidra til internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet, som er en viktig del av Strategi 2024.

Strategisk bruk av stipendene

Søknaden din må være relatert til strategiske prioriteringer ved enheten du jobber ved.

Hvordan søke?

Du søker om ansattstipend via nettskjema til Erasmus+-teamet ved Seksjon for internasjonalisering.

Det finnes to typer stipend du kan søke om; undervisningsstipend og opplæringsstipend. De to stipendene har ulike kriterier.

Du er selv ansvarlig for å undersøke muligheter, og finne ut hva og hvor du skal. Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Erasmus+-teamet ved Seksjon for internasjonalisering

Søknadsskjema og mer informasjon om kriteriene finner du her:

Søknadsfrister

Tenker du på å søke om Erasmus+-ansattstipend for utvekslingsopphold?  Neste søknadsfrist er 15. januar 2022 for opphold i vårsemesteret 2022

Vi har dessverre ikke mulighet til å behandle søknader utenom frist. Søknadsfristen er den samme for begge typer stipend.

Internasjonalisering i koronaens tid - hva kan du gjøre når du ikke kan reise?

Har du lyst til å videreutvikle din internasjonale kompetanse og bidra til internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet - det finnes digitale muligheter!

Flere internasjonale utdanningsinstitusjoner og organisasjoner tilbyr digitale staff training events og webinar som er gratis, og som du kan melde deg på så lenge det er ledig plass.

Informasjon i forbindelse med Brexit

Du kan søke om Erasmus+-ansattstipend for å reise til Storbritannia høsten 2021 i henhold til øvre kriterier og innenfor søknadsfristene.

Det er mulig å søke om Erasmus+-ansattstipend for opplæringsopphold til Storbritannia ut våren 2023. Når det gjelder Erasmus+-ansattstipend for undervisningsopphold, så vil det avhenge av om institusjonen vi har en avtale med har utvidet avtalen til å gjelde ut våren 2023. Ta kontakt på erasmus@oslomet.no hvis du har spørsmål om dette.

Vi har samlet oppdatert informasjon om konsekvenser av Brexit når det gjelder samarbeid med Storbritannia. 

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår.

Se også kriterier for tildeling av stipend.

Hvor stort er stipendet?

Stipendet er delt i to: reisestipend og oppholdsstipend. Reisestipendet avhenger av hvor langt du reiser, og oppholdsstipendet er avhengig av hvor du skal være. Oppholdsstipend utbetales for hele oppholdet. både oppholdsdager og reisedager.

Stipendet dekker ikke nødvendigvis reelle kostnader, du må derfor avklare med nærmeste leder hvordan "underskuddet" dekkes. Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning som vanlig gjennom SAP i etterkant av oppholdet. Seksjon for internasjonalisering overfører midler til din enhet etter at oppholdet er gjennomført, og all nødvendig dokumentasjon er levert.

Stipendsatsene er de samme for både opplærings- og undervisningsstipend.

Satser for reisestipend

Satser for reisestipend
ReiseavstandSats per deltager
Mellom 10 og 99 km€ 20
Mellom 100 og 499 km€ 180
Mellom 500 og 1999 km€ 275
Mellom 2000 og 2999 km€ 360
Mellom 3000 og 3999 km€ 530
Mellom 4000 og 7999 km€ 820
8000 km eller lenger€ 1500

Reiselengde beregner du ved hjelp av EU-kommisjonens avstandskalkulator

Når du skriver inn navn på sted, dukker det opp flere forslag til steder i en rullegardinmeny. Velg fra den, ellers fungerer ikke kalkulatoren!

Satser for oppholdsstipend

Satser for oppholdsstipend fordelt på vertsland og antall dager.
VertslandSats pr dag 1-14Sats pr dag 15-60
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og Storbritannia
€ 112 € 78
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike€ 99€ 69
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Serbia,Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn € 87€ 61

Dersom du skal være borte i mindre enn 14 dager (utenom reisedager), er det den første kolonnen som gjelder (Sats pr dag 12-14). Dersom du skal være borte mer enn 14 dager, gjelder den første kolonnen for de første 14 dagene. Deretter gjelder den andre kolonnen for de overskytende dagene.

Eksempel på utregning av stipend

Du reiser mandag 8. september fra Kjeller til Edinburgh Napier University, Skottland. Du skal undervise der tirsdag og onsdag, dvs. 9.-10. september. Torsdag 11. september reiser du hjem igjen.

Avstandskalkulatoren viser at det er 949,10 km fra Kjeller til Edinburgh Napier University. Dvs. at du får et reisestipend på 275 €.

Sats pr dag for Storbritannia er 112 €. For fire dager får du da et oppholdsstipend (inkludert oppholdsdager og reisedager) på 448 €.

Totalt  reise- og oppholdsstipend: 723 €

Utenlandsreiser ved OsloMet

Tips og informasjon ved utenlandsreiser

Kontakt

Kontakt