Erasmus+ strategiske partnerskapsprosjekt - Ansatt

Erasmus+ Strategiske partnerskapsprosjekt

Erasmus+ Strategiske partnerskapsprosjekt

Fleksible, små til mellomstore internasjonale prosjektsamarbeid innen utdanningsfeltet.

Prioriteringer for Erasmus+ Strategiske partnerskapsprosjekt:

  • å øke kvaliteten i utdanningene 

  • å gjøre utdanningene mer arbeidslivsrelaterte gjennom utvikling og deling av nye pedagogiske metoder, f.eks. digitalisering i undervisning

  • å øke inkludering og integrering av f.eks. flyktninger eller personer med behov for tilrettelegging 

Utlysningen har både horisontale prioriteringer, dvs prioriteringer som gjelder alle nivåene i utdanningsløpet, og prioriteringer som gjelder hvert av nivåene. Det er for eksempel mulig å søke på utlysningen som gjelder barnehage dersom de planlagte resultatene av prosjektet svarer på prioriteringene for dette utdanningsnivået. 

Hvem kan være med? 

  • Minimum tre partnere fra tre forskjellige programland (EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia). 

  • Partnerne kan være høyere utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, organisasjoner, bedrifter m.m 

  • Én av partnerne koordinerer søknaden og det eventuelle prosjektet. 

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Prosjektene kan vare fra to til tre år.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om midler til å delfinansiere forskjellige aktiviteter som prosjektmøter, workshops for ansatte og studenter, utvikling av pensum, gjennomføring av intervjuer m.m. 

Hvordan søker du?