Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus+ Sektorallianser

Mellomstore til store prosjekt med fokus på internasjonalt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter som utvikler felles løsninger på felles utfordringer innenfor yrkesfagutdanningene.

Prioriteringer for Erasmus+ Sektorallianser

Overordnet prioritering er å svare på arbeidslivets behov for kompetanse gjennom samarbeid om å utvikle yrkesfagutdanningene, særlig med fokus på å utvikle digitale ferdigheter. Deretter følger tre delprioriteringer med hver sin utlysning, såkalte Lot 1, 2 og 3.

Hvem kan være med?

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Prosjektene kan vare fra to til fire år avhengig av hvilken av de tre delprioriteringene søknaden svarer på.

Hva kan du søke om?

 • Midler til å utvikle en prosjektsøknad

  • Dersom du ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Erasmus+ Sektorallianser, kan du søke Diku om midler til prosjektetableringsstøtte (PES).

  • Utlysningen av og fristen for prosjektetableringsstøtte varierer fra år til år, mer informasjon finner du på Dikus nettsider.

 • Midler til Erasmus+ Sektorallianse-prosjekt

  • Du kan søke om midler til ulike aktiviteter avhengig av hvilken av de tre delprioriteringene du søker på.

Hvordan søker du?

 • Det lyses ut midler én gang i året, vanligvis i oktober.

 • Koordinerende institusjon søker om midler innen søknadsfristen.

 • Søknadsfristen er vanligvis i slutten av februar

 • Se Diku og EU-kommisjonens nettsider for mer informasjon om søknadsprosedyrer.

 • Kontakt Erasmus+ teamet i fellesadministrasjonen.

 • SIU arrangerer søkerseminar som vi anbefaler deg å være med på dersom du tenker å koordinere en prosjektsøknad

 • Registrer søknaden i P360

chatbot-portlet