Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus+ Kunnskapsallianser

Mellomstore til store prosjekt med fokus på internasjonalt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter som utvikler felles løsninger på felles utfordringer.

Prioriteringer for Erasmus+ Kunnskapsallianser

Innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. 

Hvem kan være med?

 • Minimum seks partnere. Av disse må minst to være høyere utdanningsinstitusjoner og minst to må være virksomheter. 

 • Partnerne må komme fra minst tre forskjellige programland (EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia).

 • Én av partnerne koordinerer søknaden og det eventuelle prosjektet. 

 • Dersom ditt fagmiljø ikke har erfaring med denne type prosjekt e.l., kan det være lurt å starte som partner, ikke som koordinator.

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Prosjektene kan vare fra to til tre år.

Hva kan du søke om?

 • Midler til å utvikle en prosjektsøknad

  • Dersom du ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Erasmus+ Kunnskapsallianser, kan du søke Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om midler til prosjektetableringsstøtte (PES)

  • Utlysningen av og fristen for prosjektetableringsstøtte varierer fra år til år, mer informasjon finner du på Dikus nettsider. 

 • Midler til Erasmus+ Kunnskapsallianse-prosjektet

  • Du kan søke om tilskudd til å utvikle nye undervisningsmetoder, organisere etterutdanningsprogram sammen med bedrifter, introdusere entreprenørskap i utdanningene, teste innovative metoder i utdanningen, møter, workshops m.m.

Hvordan søker du?

 • Det lyses ut midler én gang i året, vanligvis i oktober. 

 • Koordinerende institusjon søker om midler innen søknadsfristen. 

 • Søknadsfristen er vanligvis i slutten av februar (lenke til søknadsfristen på EU-kommisjonens nettsider). 

 • Se Diku og EU-kommisjonens nettsider for mer informasjon om søknadsprosedyrer.

 • Kontakt Erasmus+ teamet i fellesadministrasjonen.

 • Diku arrangerer søkerseminar som vi anbefaler deg å være med på dersom du tenker å koordinere en prosjektsøknad

 • Registrer søknaden i P360 

 

chatbot-portlet