Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus+ Jean Monnet

Jean Monnet-delen av Erasmus+ gir finansieringsmuligheter for fagmiljøer innenfor Europa-studier. Her finnes flere ulike typer aktiviteter du kan søke om støtte til.

Prioriteringer for Jean Monnet:

 • Fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europa-studier

 • Bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere

Hvem kan være med?

 • Høyere utdanningsinstitusjoner i hele verden

 • Organisasjoner som arbeider innenfor feltet europeisk integrasjon

 • Forskere og professorer innenfor Europa-studier eller EU-relaterte studier

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Tre år

Hva kan du søke om?

 • Midler til å utvikle en prosjektsøknad

  • Dersom du ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Jean Monnet-utlysning, kan du søke Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om midler til prosjektetableringsstøtte (PES).

  • Utlysningen av og fristen for prosjektetableringsstøtte varierer fra år til år, mer informasjon finner du på Dikus nettsider.

 • Midler til Jean Monnet-aktiviteter som for eksempel:

  • Jean Monnet-modul (kort undervisningsprogram eller emne)

  • Jean Monnet-chair (undervisningsstilling)

  • Jean Monnet Centre of Excellence

  • Jean Monnet-nettverk

Hvordan søker du?

 • Koordinerende institusjon søker om midler.
 • Det lyses ut midler én gang i året, vanligvis i oktober.
 • Søknadsfristen er vanligvis i slutten av februar, se EU-kommisjonens nettsider.
 • Se Diku og EU-kommisjonens nettsider for mer informasjon om søknadsprosedyrer.
 • Kontakt Erasmus+ teamet i fellesadministrasjonen.
 • Registrer søknaden i P360.
chatbot-portlet