Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Erasmus+ Aktiv ungdom

Aktiv ungdom retter seg først og fremst mot ungdom og ungdomsarbeid utenfor utdanningsarenaene. Det er likevel fullt mulig for høyere utdanningsinstitusjoner å delta i deler av Erasmus+ Aktiv ungdom.

Prioriteringer for Erasmus+ Aktiv ungdom:

  • Styrke unges nøkkelkompetanser, ferdigheter og sjanser på jobbmarkedet 

  • Fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse 

  • Styrke utviklingen av ungdomsarbeid og ungdomspolitikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Hvem kan være med?

Du kan søke om støtte dersom du er mellom 33 og 30, eller dersom du jobber med ungdom.

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Ulik lengde avhengig av hvilken støtteordning det gjelder.

Hva kan du søke om?

Aktiv ungdom omfatter en rekke støtteordninger, de fleste retter seg direkte mot ungdom. De mest relevante for OsloMet er derfor:

  • Støtte til strategiske partnerskapsprosjekt på ungdomsfeltet
  • Støtte til å styrke kvaliteten i ungdomsarbeidet

Hvordan søker du?

  • Se Erasmus+ Aktiv ungdom for informasjon om de forskjellige støtteordningenes frister og søknadsprosedyrer
  • Kontakt Erasmus+ teamet i fellesadministrasjonen.
  • Registrer søknaden i P360
chatbot-portlet