Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Enkeltemner

Veiledning for oppmelding i Studentweb for enkeltemner i "sekkeprogram"

Vi kan ikke bruke J for "enkeltemneoppt" i  emne samlebilde- denne gir alle med GSK i FS tilgang til emnet

Emnet tilbys programstudenter og evt. Ledige plasser skal tilbys enkeltemnestudenter

Før enkeltemenstudentene skal få tilgang til å melde  seg må alle programstudenter som har krav på å ta emnet være meldt(slik at man vet hvor mange plasser man faktisk har)   Det vil si at man enten må melde disse først( ved kullmelding eller liknende), eller sette en tidligere frist for oppmelding for programstudentene.  Eventuelt kan man vente til fristen for programstudentene er gått ut(1.februar og 1.september) før man slipper til enkeltemnestudentene.

FS registreringene er  de samme  som under, MEN man må vente med punkt 1 til enkeltemnestudentene skal få lov til å melde seg opp

Dersom ingen av disse løsningen fungerer må man melde enkeltemnestudentene manuelt til undervisning og eksamen i FS.

Emnet tilbys kun som enkeltemne(ikke som obligatorisk for programstudenter) med begrenset antall plasser

1.Legg emnet til i fanen emne i  bildet studieprogram på det aktuelle programmet.

 

2.Pass på at du har satt lukket J i undervisningsaktivtet samlebilde. Hvis ikke regnes emnet for å ha ubegrenset med plasser

 

3.Legg inn plassbegrensning på emnet: Dette gjør du i undervisningsenhet samlebilde i fanen opptaksgruppe i feltet "tilbud skal gis"

Merk at dette er totalt antall plasser på emnet (for programstudenter og enkeltemnestudenter).

Dersom du har undervisningsaktiviteter på emnet må du passe på at antallet plasser på partier ikke overstiger antallet plasser under "tilbud skal gis"

Når dette er på plass kan enkeltemnestudentene melde seg til emner i studentweb frem til emnet er fullt basert på eventuelle frister i påmeldingsperiode i "undervisningsenhet samlebilde"

Til senere semestre  kan vi  også se på en løsning med SØKNAD som påmeldingstype i Studentweb. Da må man legge inn et rangeringsregelverk som gir programstudenter fortrinn foran enkeltemnestudenter.  Da kan alle som ønsker å ta emnet søke på dette også vil man etter en gitt frist gi studentene plass basert på rangeringsregelverket.  Ulempen med denne løsningen er at ingen studenter får beskjed om det har fått plass på emnet før etter at opptaket kjøres. Dersom denne løsningen skulle være aktuell så ta kontakt med oss i FS-hjelp så tidlig som mulig før neste runde enkeltemneopptak så ser vi om vi finner en løsning.

chatbot-portlet