Skip to Content

Vurderingstid HØST vs VÅR

Bruk av vurderingstid for vurderingsenheter på OsloMet

OsloMet har to vurderingsterminer: HØST og VÅR. Alle vurderingstider som brukes i Vurderingsenhet samlebilde er enten knyttet til høst- eller vår-termin. I FS har terminene følgende varighet:

  • HØST: 1. august-31. desember.
  • VÅR: 1. januar-31. juli.

Av hensyn til planlegging og analyser som gjøres ved hjelp av FS-rapporter må vurderingsenheter følge de samme periodene.

Regler for opprettelse av vurderingsenheter:

  • Ordinær eksamen skal alltid registreres på den termin som er angitt i emneplanen.
  • Ny/utsatt eksamen skal først opprettes når man vet hvilken termin eksamensdagen/perioden faller inn under.
  • Eksamensdato skal alltid være innenfor vurderingsenhetens angitte terminperiode.
chatbot-portlet