Sette over samtale, viderekoble og videresende anrop | Brukerstøtte IT - Ansatt

Contact

Contact

IT Service Desk

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
Campus is closed until further notice!
Time/Opening Hours :
Weekdays 08:00-17:00 (fridays to 16:00)

Sette over samtale, viderekoble og videresende anrop

Sette over samtale, viderekoble og videresende anrop

I Skype kan du når som helst underveis i en samtale viderekoble eller sette over samtalen til en annen person. Du kan også viderekoble anrop du ikke får besvart.

Innhold

 1. Sette over samtale
 2. Viderekoble anrop til mobiltelefon eller sentralbord
 3. Videresende anrop du ikke får besvart

1. Sette over samtale

I Skype kan du når som helst underveis i en samtale viderekoble eller sette over samtalen til en annen person.

For å viderekoble en samtale, gjør følgende.

1. Starte viderekoblingen

 • Klikk på symbolet med telefon og tannhjul, nede til høyre i samtalevinduet.
 • Velg deretter: Viderekoble.

Skjermbilde: Velge viderekobling i Skype

2. Velg hvem du vil viderekoble samtalen til

 • Bruk søkefeltet til å søke opp brukeren du ønsker å viderekoble samtalen til, eller skriv inn nummer til vil viderekoble til.
 • Klikk på personen eller nummeret du har valgt.
 • Velg: Overfør - for å sette over samtalen.

Skjermbilde: Overføre samtale

2. Viderekoble anrop til mobiltelefon

Hvordan du kan viderekoble anrop i Skype for Business til en annen telefon, for eksempel mobiltelefonen din, når du er ute på reise eller lignende.

Forutsetninger for viderekobling til mobiltelefon

 • I tråd med HiOAs reglement skal viderekobling kun foregå til andre telefonnummer ved HiOA eller til mobiltelefon betalt av HiOA.
 • Har du privat mobiltelefon/abonnement, kan du _ikke_ viderekoble fra Skype for Business.

1. Finn innstillingene for telefoni og viderekobling

 • Gå til: Innstillinger
 • Velg: Verktøy > Alternativer

Skjermbilde: Gå til Innstillinger og verktøy og alternativer for viderekobling

2. Alternativer > Telefoner

Under Alternativer > Telefoner legger du til telefoner som er aktuelle for viderekobling:

 • Klikk på "Telefon, mobil...", "Telefon, mobil..." eller "Telefon, annet..." for å angi mobilnummer eller andre telefonnummer det kan være aktuelt å viderekoble til. 
 • Fjern avhuking for telefonnumre du _ikke_ ønsker å vise i kontaktkortet.
 • Klikk: Ok - for å lagre innstillingene.
Du kan også viderekoble til sentralbordet:

Slik viderekobler du Skype-telefon/kontortelefon til sentralbordet.

Skjermbilde: Legg til telefoner du ønsker å viderekoble til

3. Alternativer > Viderekobling

Under Viderekobling velger du hvor du vil viderekoble anrop til:

 • Velg: "Viderekoble anrop til:"
 • Klikk: "Hele tiden" - for å angi når du ønsker at anrop viderekobles.
 • For å lagre innstillingene, klikk: "OK".

Skjermbilde: Velg hvilket nummer du ønsker å viderekoble anrop til

3. Videresende anrop du ikke får besvart

Hvordan videresende anrop til telefonsvarer eller en annen telefon, dersom du ikke har mulighet eller rekker å besvare et anrop.

1. Finn innstillingene for telefoni og viderekobling

 • Gå til: Innstillinger (finn tannhjulsymbolet, se skjermbildet).
 • Velg: Verktøy > Alternativer.

Skjermbilde: Velg Innstillinger og verktøy og alternativer

2. Alternativer > Telefoner

Under Telefoner legger du til telefoner som er aktuelle for viderekobling:

 • Klikk på: "Telefon, mobil...", "Telefon, mobil..." eller "Telefon, annet..." for å angi mobilnummer, privat mobilnummer, hjemmenummer eller andre telefonnummer det kan være aktuelt å viderekoble til. 
 • Fjern avhuking for telefonnumre du ikke ønsker å vise i kontaktkortet.
 • For å lagre innstillingene, klikk: "Ok".

Skjermbilde: Legg til telefoner som er aktuelle for viderekobling

3. Alternativer > Viderekobling

Under Viderekobling > Gjeldende innstillinger for viderekobling:

 1. Klikk på lenken du finner ved "Ubesvarte anrop sendes til:" Angi her hvilken nummer du vil videresende til.
 2. Her får du opp meldingsvindu for å angi tid og nummer.
 3. Klikk på lenken du finner til høyre for "Disse innstillinger gjelder:" Angi når på dagen anrop skal videresendes.
 4. Bekreft innstillingene til slutt, klikk: OK.

Skjermbilde: Gå til Viderekobling og velg hvor anrop skal viderekobles

4. Viderekobling forts.

Velg hvilket nummer du skal videresende til:

 • Angi hvilket nummer i Skype anrop skal videresendes til, og hvor lang tid det skal ta før anropet videresendes, til den valgte telefonen.
 • Bekreft innstillingene. Klikk: OK.

Skjermbilde: Videresende anrop til sentralbordet