Skip to Content

FoU TKD

FoU TKD

Utlysning av strategiske FoU-midler (TKD)

Utlysning av strategiske FoU-midler for 2017 er avsluttet

 

Dekanen lyste i mars 2017 ut 5 mill. kr. til fordeling på fem prosjekter over to år, og fakultetet mottok 9 søknader med et samlet søknadsbeløp på 8,9 mill. kr.

Følgende prosjekter har fått tildelt strategiske FoU-midler fra fakultetet:

Institutt

Søker

Tittel

Søknadssum kr

Tildeling kr

EST

Liv Merete Nielsen

Didaktikk for teknologi, design og innovasjon

1.000.000

1.000.000

IT

Weiqin Chen

 

CallingYou (RingerDeg) – tangible user interfaces supporting social interactions among elderly people

 

1.000.000

1.000.000

IT

Stefano Nichele

SOCRATES- Self-Organizing Computational substRATES

1.000.000

1.000.000

MEK

Evi Zouganeli

Autonomic Systems – Applied Automation and Artificial Intelligence across

sectors and engineering disciplines

1.000.000

1.000.000

PD

Jon Samseth

Materialteknologi i design og innovasjon

1.000.000

1.000.000

 

Denne siden vil bli oppdatert så snart nye strategiske midler foreligger for utlysning.