Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the header to go to the Norwegian version.

Lenker periodisk tilsyn

Lenker periodisk tilsyn

Ressurser
OsloMets kvalitetssystem
Tidligere og aktuelle rapporter (HiOA)