Skip to Content

Påmelding av studenter til undervisningsaktiviteter

Påmelding til undervisningsaktiviteter i FS 

Emner som har undervisningspartier i FS må  ha en form for påmelding til grupper i Studentweb eller FS for at studentene skal få opp riktig timeplan og evt. Tilgang til riktig informasjon i Canvas. Påmelding til undervisningspartier bør skje så tidlig som mulig. Dersom man ikke bruker påmelding via studentweb(punkt1 under) bør det  ideelt sett gjøres før Studentweb åpner for nåværende studenter og så fort som mulig etter at ny studierett er opprettet for nye studenter

Dette kan gjøres på 2 ulike måter: 

 1. Studentene melder seg til grupper selv i  Studentweb. Vi anbefaler at dette brukes i flest mulig tilfeller 

 1. Påmelding ved rutine 

1.Påmelding via Studentweb 

I alle tilfeller der studenten vanligvis plasseres mer eller mindre tilfeldig på partier bør studentene melde seg selv i SW. Fordelen med dette er at de meldes til parti samtidig som de semesterregistrerer seg og dermed får riktige tilganger med èn gang. Dette krever heller ingen oppfølging fra saksbehandlere underveis i påmeldingsperioden. 

For at dette skal fungere må følgende være på plass i FS: 

Emne samlebilde 

 • Emnet må ha J i feltet påkrevd akt.ønske i emne samlebilde(hele)

 • Emnet må  ha J for oppmelding i Studentweb  

 • Påmeldingstype DIREKTE

 

Undervisningsenhet samlebilde 

 • Undervisningsenheten må ha J for status lukket 

 • Undervisiningsenheten må ha riktig antall plasser(nok plasser) under tilbud skal gis 

 • Det må være riktige frister for påmeldingsperiode i undervisningsenheten 

 

Undervisningsaktivitet samlebilde 

 • Undervisingsaktivetetene må ha riktig antall plasser per aktivitet (summen av partiene skal være det samme som tilbud skal gis)

 • De aktuelle undervisningsaktivietene må ha  J for kan ønskes av student 

 • Nivået over gruppene må ha J for ekvivalent 

forutsetninger: 

Studentene må få beskjed om at de skal sjekke emnetimeplanene før de  velger gruppe i Studentweb  dersom gruppene ikke er kollsjonssikret mot andre obligatoriske emner. 

 

2. Påmelding ved rutine 

Denne gjøres dersom man skal fordele studentene på undervisning med komplisert struktur eller ut i fra bestemte kriterier. 

For at dette skal fungere må følgende være på plass i FS: 

Emne samlebilde 

 • Emnet må ha N i feltet påkrevd akt.ønske i emne samlebilde(hele) 

 • Emnet må  ha J for oppmelding i Studentweb 

 • Påmeldingstype DIREKTE 

(se bilde over)

Undervisningsenhet samlebilde 

 • Undervisningsenheten må ha J for status lukket 

 • Undervisningsenheten må ha riktig antall plasser(nok plasser) under tilbud skal gis 

 • Det må være riktige frister for påmeldingsperiode i undervisningsenheten

(se bilde over)

Undervisningsaktivitet samlebilde 

 • Undervisingsaktivetetene må ha riktig antall plasser per aktivitet  (summen av partiene skal være det samme som tilbud skal gis)

 • De aktuelle undervisningsaktivietene må ha  N for kan ønskes av student 

 • Nivået over gruppene må ha J for ekvivalent 

(se bilde over)

Bruk rutine.Bruk 456.001 for å fordele på grupper 

Denne kan også brukes på forelesninger for de av dere som har flere partier her (der f.eks. klasse A og B følger ulike forelsninger) Velg da klasse som kriterie i sammensetningav parti. Har dere gruppeundervisning i tillegg må dere fordele studentene på forelesninger først og så på gruppeundervisning etterpå.

Dersom gruppefordelingen skal brukes på flere emner man man bruke rutine 456.002 til å kopiere fordeling til flere emner (forutsetter at strukturen på de ulike emnene er like) 

For at studentene skal få riktig informasjon i timeplan og Canvas( dersom Canvas  har grupper) må man enten melde opp hele kullet før de har semesterregistrert seg og gjøre endringer manuelt etter at fristen har gått ut. Eller kjøre rutine for påmelding jevnlig slik at studenter som er meldt får riktig informasjon i eksterne systemer.

 

Manuell påmelding/justering 

Denne metoden er veldig arbeidskrevende og bør kun brukes ved endringer/justeringer:  

 • Gå til undervisningsmodulen 
 • Velg bilde "plassering av student på undervisningsparti" 
 • Studentene må ha undervisningsmelding før du kan plassere dem på parti. 
 • Dersom du skal gjøre justering for mange studenter er det lurt å  kjøre rutine "FS462.002 – Publiser undervisningsopptak" med «Sett publiser NEI» før studenter plasseres på partiene for at det ikke skal fremkomme på Studentweb fortløpende.  

I øvre venstre del av bildet får du opp en oversikt over alle studenter med undervisningsmelding i emnet for den aktuelle terminen (det er også mulig å sortere dette på klasse). I øvre høyre del av bildet har du oversikt over aktivitetene som finnes, samt kapasitet(K), Antall plasser brukt(B) og ledig kapasitet(L).  

Fremgangsmåte:  

a) Hent opp emne, år og termin i bilde Plassering av student på undervisningsparti. Undervisningsmeldte studenter fremkommer da i øvre venstre rute.  

b) Klikk på aktuell student som skal plasseres, navn vises da med fete typer. Dobbeltklikk på aktuell aktivitet i øvre høyre vindu, og denne kobles til studenten. 

Dersom du har satt N of publisering av av undervisningsopptak før du begynnte må denne kjøres på nytt med J for at studentene skal se hvilket parti de er plassert på.  

chatbot-portlet