Skip to Content

Teaching

Teaching

Oversikt - Stedkoder og NSD-koder

OsloMet benytter følgende koder;
Fakultet/institutt stedkode FS Fakultet/institutt Fakultet/instituttnavn NSD-kode (Avd-kode)
13 Fakultet HV Fakultet for helsevitenskap 510000
13-4 Institutt FYS Institutt for fysioterapi 510330
13-5 Institutt EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag 510340
13-8 Intsitutt AV Institutt for atferdsvitenskap 510370
13-9 Institutt NVH Institutt for naturvitenskaplig helsefag

510380

13-10 Institutt SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 510390
14 Fakultet LUI Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 520000
14-2 Institutt BLU Institutt for barnehagelærerutdanning 520310
14-3 Intstitutt GFU Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 520320
14-4 Institutt YLU Institutt for yrkesfaglærerutdanning 520340
14-5 Instituttt IST Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning 520330
15 Fakultet SAM Fakultet for samfunnsvitenskap 530000
15-2 Institutt ABI Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 530310
15-3 Institutt JM Institutt for journalistikk og mediefag 530320
15-5 Institutt SF Institutt for sosialfag 530340
15-6 Institutt HHS Handelshøyskolen ved OsloMet 530350
15-7 Senter KAI Kompetansesenter for arbeidsinkludering 530370
16 Fakultet TKD Fakultet for teknologi, kunst og design 540000
16-2 Institutt BE Institutt for bygg og energiteknikk 540310
16-3 Institutt IT Institutt for informasjonsteknologi 540330
16-4 Institutt MEK Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 540320
16-5 Institutt PD Institutt for produktdesign 540340
16-6 Institutt EST Institutt for estetiske fag 540350
18 Senter Senter/forskningsprogrammer 620000
18-1 Senter SPS Senter for profesjonsstudier 620000

 

chatbot-portlet