Skip to Content

Teaching

Teaching

Oversikt - Stedkoder og NSD-koder

OsloMet benytter følgende koder;

Fakultet/institutt stedkode FS

Fakultet/institutt

Fakultet/institutt navn

NSD-kode (Avd-kode)

13

Fakultet HV

Fakultet for helsevitenskap

510000

13-4

Institutt FYS

Institutt for fysioterapi

510330

13-5

Institutt EO

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

510340

13-8

Institutt AV

Institutt atferdsvitenskap

510370

13-9

Institutt NVH

Institutt for naturvitenskaplig helsefag

510380

 13-10

Institutt SHA

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

510390

14

Fakultet LUI

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

520000

14-2

Institutt BLU

Institutt for barnehagelærerutdanning

520310

14-3

Institutt GFU

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

520320

14-4

Institutt YLU

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

520340

14-5

Institutt IST

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

520330

15

Fakultet SAM

Fakultet for samfunnsfag

530000

15-2

Institutt ABI

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

530310

15-3

Institutt JM

Institutt for journalistikk og mediefag

530320

15-4

Institutt OAL

Institutt for offentlig administrasjon og ledelse

530330

15-5

Institutt SF

Institutt for sosialfag

530340

15-6

Institutt HHS

Handelshøyskolen ved HiOA

530350

15-7 Senter KAI

Kompetansesenter for arbeidsinkludering

530370
15-8 Institutt SOM

School of Management

530360

16

Fakultet TKD

Fakultet for teknologi, kunst og design

540000

16-2

Institutt BE

Institutt for bygg og energiteknikk

540310

16-3

Institutt IT

Institutt for informasjonsteknologi

540330

16-4

Institutt MEK

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

540320

16-5

Institutt PD

Institutt for produktdesign

540340

16-6

Institutt EST

Institutt for estetiske fag

540350

18

Senter

Senter/forskningsprogrammer

620000

18-1

Senter SPS

Senter for profesjonsstudier

620000