Skip to Content

Research

Research

Søknad om intern finansiering (OsloMet og HV)

Her finner du en oversikt over FoU midler som lyses ut fra OsloMet og fra HV. Utlysningene kan variere fra år til år, og vil bestemmes i forbindelse med budsjettet for kommende år.

Søknadsfrist ved HV

For midler som lyses ut fra OsloMet vil søknadsfristen til HV være noe forskjellig fra den sentrale fristen da fakultetet må vurdere/godkjenne søknadene før de sendes sentralt.

Aktuelle midler

 

 

Midler til stipendiatstillinger 2019

Midler til en stipendiatstilling dekker driftsmidler på totalt kr. 75 000 i tillegg til lønn.

Midler til stipendiatstillinger som egenandel i eksterne prosjektsøknader (Call 1)  

Stillingene skal legges inn som egenfiansiering på prosjekter der det søkes om ekstern finansiering i 2019 ut fra fastsatte kriterier (3 stillinger).

 • Søknadsfrist: Løpende 
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Seksjon for FoU, HV
 • Kan, etter godkjennelse, legges inn som egenfinansiering ved søknad om ekstern finansiering i 2019 (se kriterier)
 • Kontaktperson: Anette Lislerud (HV) /  Siv Johnsen Soriano (HV)

Midler til stipendiatstillinger til forskning innen sykepleie (Call 2)

Stillingene er øremerket forskning innen sykepleie og skal fordeles ut fra kvalitet (3 stillinger). 

 

Midler til stipendiatstillinger til behovsidentifiert forskning (Call 3)

Stillingene skal fordeles ut fra kvalitet og med dokumentert behovsidentifisert forskning (2 stillinger). 

Andre midler

Forfatterbetaling i rene Open Access- tidsskrifter

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
 • Kontaktperson: Tanja Strøm (OsloMet)

Internasjonaliseringsmidler

Midler for mobilisering mot Horisont 2020 og andre EU-programmer.

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Finansiering: OsloMet
 • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
 • Kontaktperson: Kjersti Sjaatil (OsloMet)
chatbot-portlet