Skip to Content

Research

Research

Søknad om intern finansiering (OsloMet og HV)

Her finner du en oversikt over FoU midler som lyses ut fra OsloMet og fra HV. Utlysningene kan variere fra år til år, og vil bestemmes i forbindelse med budsjettet for kommende år.

Søknadsfrist ved HV

For midler som lyses ut fra OsloMet vil søknadsfristen til HV være noe forskjellig fra den sentrale fristen da fakultetet må vurdere/godkjenne søknadene før de sendes sentralt.

Aktuelle midler

 

 

Andre midler

Forfatterbetaling i rene Open Access- tidsskrifter

  • Søknadsfrist: Løpende
  • Finansiering: OsloMet
  • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
  • Kontaktperson: Tanja Strøm (OsloMet)

Internasjonaliseringsmidler

Midler for mobilisering mot Horisont 2020 og andre EU-programmer.

  • Søknadsfrist: Løpende
  • Finansiering: OsloMet
  • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
  • Kontaktperson: Kjersti Sjaatil (OsloMet)
chatbot-portlet