skjema utilgjengelig - Ansatt

Skjema utilgjengelig

Skjema utilgjengelig

Løsning for digital signering av timelønnede arbeidsavtaler er midlertidig ute av drift grunnet oppgraderinger. Løsningen vil være på plass igjen tidligst mandag 10. juni. Om det haster å få signert avtalen kan du sende en e-post til dokhjelp@oslomet.no og bekrefte at oppdraget er godkjent.