Skip to Content

Employment

Employment

Salary and reimbursement / Retirement

Seniorkurs

OsloMet-akademiets tilbud om kurs i forberedelse til pensjonsalderen.

Kurs i forberedelse til pensjonsalderen

OsloMet-akademiet  tilbyr kurs i forberedelse til pensjonsalderen for ansatte som fyller 60 år, eller er eldre, det året kurset tilbys. Informasjon om tid og sted; OsloMet-akademiet - Senior.

Kurset tilbys én gang per ansatt.

Tema for kurset er blant annet pensjonistøkonomi som pensjoner fra folketrygden og Statens pensjonskasse, samordning, skatt med mer, i tillegg til aktuell jus - de viktigste regler om arv, skifte, testament med mer.

I løpet av kurset får hver kursdeltaker individuell konsultasjon med pensjonsrådgiveren.

chatbot-portlet