Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Tools overview / Public 360

Saker

Brukerveiledninger for opprettelse og tilgangsstyring av saker i Public 360.

Innhold

Opprett sak

A. Opprett sak via kontaktkort
NB! Anbefales. Da slipper du å knytte til kontaktkort i etterkant

 • Søk opp kontaktkortet til den personen/virksomheten saken skal knyttes til
  (se søk)
 • Velg Ny sak

 • Fyll inn Sakstittel

Merk! Bruk standardtekster der det finnes. Ikonet til høyre for tittel viser standardtekster som er lagret i systemet.

 • Vurder om saken skal skjermes (lenke her)
 • Trykk Fullfør

B. Alternativt kan sak opprettes fra åpningsbildet.

 • Velg Ny sak

 • Fyll inn Sakstittel

Merk! Bruk standardtekster der det finnes. Ikonet til høyre for tittel viser standardtekster som er lagret i systemet.

 • Vurder om saken skal skjermes (lenke her)
 • Trykk Fullfør


Personalsaker/studentsaker og kandidatmapper

1. Følgende felter skal fylles ut:
 • Fyll inn Tilgangskode UO - Unntatt offentlighet
 • Velg Paragraf Offl. §13 jf. Fvl. §13.1 (Opplysninger som er underlagt taushetsplikt)
 • Tilgangsgruppe: Personal/Student
 • Tittel: Personalmappe/kandidatmappe/ studentmappe - Navn
  Eksempel: Studentmappe - Dahl Kari Franck
 • Offentlig tittel: Personalmappe/kandidatmappe/ studentmappe
  Merk! Her skal ikke navn være med
 • Arkivdel: Personal/Student
 • Fødselsnummer: XXXXXXXXXXX
 • Trykk Neste ev. Fullfør

 • Trykk Neste for å knytte til kontaktkort
 • Velg Fullfør om du har opprettet sak via kontaktkort


 

2. Knytt kontaktkort til saksmappen

Merk! Kan hoppes over om sak er opprettet via kontaktkort

Studentsaker
 

Skjerming og tilgangsstyring

 • Vi benytter oss av betegnelsen skjerming og tilgangsstyring når vi snakker om å unnta noe fra offentligheten og/eller internt i organisasjonen.
 • Tilgangskode angir om offentligheten har tilgang til dokumentet, eller ikke og krever en hjemmel i offentleglova.
 • Tilgangsgruppe styrer hvem på høgskolen som skal ha tilgang på en sak (eller et dokument). Dokumenter påsatt tilgangsgruppe vil kun  for medlemmer i tilgangsgruppen

1. Tilgangskode

 • Klikk på feltet Tilgangsgruppe i saksfeltet og velg UO-Unntatt offentlighet

Felt unntatt offentlighet i Public 360

 • Du får opp et feltet Paragraf.
 • Velg hjemmel i Offentleglova som dokumentet skal unntas med
 • For taushetsbelagte opplysninger er det Offentleglova § 13, jf. Forvaltningsloven § 13.1 som benyttes. Dette gjelder for eksempel studentmapper og personalmapper.

Bilde Tilgangskode i Public 360

 

2. Tilgangsgruppe

 • Velg riktig tilgangsgruppe for å begrense intern tilgang.
 • Du vil som hovedregel kun ha tilgang til å velge de tilgangsgruppene du selv er medlem av. Unntaket fra dette er Begrenset gruppe. Denne gruppen er det kun utvalgte ved SDI som er medlem av. Gruppen benyttes kun ved svært sensitive saker som få skal ha tilgang til. Saksansvarlig på saken får tilgang til saken i tillegg til medlemmene av tilgangsgruppen.

 

3. Offentlig tittel

 • Vurder om det er behov for en egen offentlig tittel

 • Dersom det ikke står noe av sensitiv karakter i selve tittelen velg Sett offentlig tittel lik tittel (default)

 • Om det står sensitiv informasjon i tittel som bør skjermes på offentlig journal velg Skriv inn offentlig tittel manuelt
 • Det kommer opp et felt hvor du har mulighet til å legge inn en passende offentlig tittel (se også standardtekster)


 

 • Trykk til slutt Fullfør

Kontakt