Rutiner for gjenoppretting etter inndragning | Felles studentsystem - Ansatt

Gjenoppretting av studieretter etter inndragning

Gjenoppretting av studieretter etter inndragning

Gjenoppretting av studieretter

SAL vedtok 28.08.2019å overføre ansvaret for administrasjon av inndragning og gjenoppretting av studierretter på bakgrunn av manglende betaling til DIU.

 

Bakgrunn: 

 Bakgrunn for vedtaket  er for å sikre likebehandling og ønske om at forholdsmessighets­prinsippet blir bedre i varetatt enn i dag. Prinsippet om forholdsmessighet bygger på balanse mellom reaksjon og overtredelse. SAL har i diskusjon om spørsmålet kommet til at dette sikres enklere ved at dette gjøres på samme sted.

 

Praktisk 

Dette innebærer at DIU håndterer all administrasjon i forbindelse med inndragning av studieretter på bakgrunn av manglende betaling, ikke bare varsling og inndragning som tidligere

Henvendelser fra studenter angående gjenoppretting av studierett skal derfor til DIU. 

Vi har opprettet et nettskjema som studentene kan bruke for å  søke om gjenoppretting av studierett: https://nettskjema.uio.no/a/123189 (engelsk versjon https://nettskjema.uio.no/a/123695 ) Lenken til dette skjemaet vil bli lagt inn i brevet som sendes til studenten i forbindelse med inndragningen.

Dersom fakultetene får henvendelser fra studenter kan disse flyttes til vår OTRS-kø “studierett”, eller sendes til vår e-postadresse studierett@oslomet.no  

Når vi inndrar vil vi la undervisnings- og vurderingsmeldinger samt partiplasseringer ligge en liten periode mens vi behandler søknader om gjenoppretting for deretter å kjøre sletterutine i etterkant av klagefristen

 

Utfordringer: 

Fagpersonweb 

Studenter som har undervisningsmelding vil fremdeles finnes i lister på fagpersonweb selv om de ikke har en aktiv studierett.  Vi kommer til å melde inn et utviklingsønske til UNIT om å få inn en merknad på disse studentene slik at det kommer tydelig frem, men per nå vil disse finnes i lister over undervisningsmeldte og vurderingsmeldte

Eksamen 

Studenter som har fått inndratt studieretten vil fremdeles ha vurderingsmelding og derfor komme opp på kandidatlister og liknende. Siden studentene mister IT-kontoen sin når de inndras vil studenter som har eksamen eller innlevering i digitale systemer ikke kunne levere eksamen. Studenter som har andre typer vurdering i perioden fra inndragning til sletting av meldinger (eks. Muntlig, praktisk, innlevering på papir osv.) vil fremdeles ligge med vurderingsmelding og kan derfor teoretisk gjennomføre vurdering uten at de har krav på det.  Vi anbefaler derfor at fakultetene bruker rapport “565.001 Kandidatliste” med valg “meldingsliste” og hake for “semregMangel” for å få en oversikt over om det finnes studenter som ikke har betalt semesteravgift og dermed ikke har krav på å avlegge eksamen

 

Utgangspunkt for vurdering av gjenoppretting av studierett: 

  • Alle som henvender seg innenfor klagefristen, får studieretten sin gjenopprettet når de har betalt 
  • De som henvender seg etter klagefristen må dokumentere gode grunner for ikke å ha overholdt fristen