Presisering av regler for forlengelser av stipendiat- og opptaksperiode for stipendiater og postdoktorer som følge av Covid 19

Presisering av regler for forlengelser av stipendiat- og opptaksperiode for stipendiater og postdoktorer som følge av Covid 19

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the header to go to the Norwegian version.