Skip to Content

Registrering av fagbakgrunn for uteksaminerte PPU-kandidater

Fagbakgrunnen til personer som har fullført PPU i løpet av kalenderåret skal rapporteres til DBH.

Veiledning

  1. Personer som har fagkrets fra høyere utdanning. Fagene skal sorteres etter om de er ENKELTFAG, BACHELOR eller MASTER. Dersom en ppu-kandidat har bakgrunn fra flere fag, skal personen rapporteres på alle de respektive fagene.
  2. Personer som har fagbakgrunn fra yrkesfag fra videregående opplæring. En kandidat skal kun rapporteres med én fagbakgrunn.

Rapporten henter alle studenter med oppnådd kvalifikasjon som er tilknyttet et studieprogram med verdien PRAKTPED i feltet «Studium rapportering» og med studienivå 350. I tillegg må fagbakgrunnen være lagt inn i FS.

Hvordan å rapportere inn kvalifikasjoner for PPU-studenter i FS, ved å fylle ut feltet "Studium rapportering" (venstre kolonne) og "Studienivå" (høyre kolonne).

Dersom fagbakgrunn ikke er lagt inn ved opptak, må fagbakgrunnen registreres inn på hver student dette gjelder. Dette gjøres i fanen «Grunnutd.» på student samlebilde.

Velg fanen "Grunnutd." (nederste raden av faner), og velg fagområde i raden "Fag". Det er den andre nedtrekkslisten i venstre kolonne.

NSD-nivå

Velg ENKELTFAG, BACHELOR, MASTER eller HOVEDFAG. Dette feltet skal kun fylles ut for kandidater med bakgrunn fra høyere utdanning.

Fag

Velg riktig fagområde i høyre nedtrekksmeny. Blå farge indikerer høyere utdanning og grønn farge indikerer fag fra videregående opplæring. Venstre nedtrekksmeny fylles ut automatisk.

Oppnådd termin

Her registreres hvilken termin grunnutdanningen er oppnådd. Dersom dette er ukjent må det legges inn en fiktiv termin med en kommentar i kommentar feltet.

Kvalifisert

Registrer J.

NUS-kode og Grad

Trenger ikke fylles ut.

Sted

Institusjonen som grunnutdanningen ble utført ved.

chatbot-portlet