Realisering av gevinster - Ansatt

Realisering av nytte og gevinster

Realisering av nytte og gevinster

Målet med fasen er å sikre at en får tatt ut nytte og gevinster fra prosjekter og initiativer som er ferdig levert og overført til linja. Til dette må det settes av ressurser, og det må jobbes systematisk over tid.
Bildet viser prosjektmodellen hvor gevinstrealiseringsfasen er uthevet.