Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Plakater, flyere og kontaktkort

Maler for plakater, flyere og kontaktkort er nå fjernet fra nettsidene. Nytt malverk vil være på plass fra høsten. Har du spørsmål: kontakt grafisk@oslomet.no

Plakater

A4-format

A3 - format, versjon 1

A3-format versjon 2

A3-format versjon 3

A3-format versjon 4

Vitenskapelig poster, 70x100cm

Flyere

100x210-format

100x210-format (tosidig)

Kontaktkort

85x55-format

Gjør PDF klar for trykking i Microsoft Publisher

Følg veiledningen nedenfor for å lage trykkeklar PDF i Microsoft Publisher med utgangspunkt i en av HiOAs maler.

1. Velg fanen "file"

2. Velg "save as" og "computer"

 

3. Et nytt vindu vil nå åpne seg, og det er her mulig å lagre filen som PDF.

Gå ned til «save as type», trekk ned flervalgsmenyen ved å klikke på pilen til høyre og velg «PDF». Trykk så på «options»-knappen nede på siden:

4. Et nytt bilde vil nå åpne seg. trykk på knappen "print options" nederst til venstre.

5. Et nytt vindu vil nå åpne seg med mulighet til å definere utskriftsvalg.

Under «Paper» skal «size» være markert som «custom» under flervalgsmenyen. Under hvert av punktene høyde og bredde («width» & «height») skal det legges til 1,2 cm. Dette for at trykkeriet skal vite hvor arbeidet skal beskjæres. Under «printer’s marks» på høyre side skal «crop marks» og «allow bleeds» være huket av.

Trykk «OK» to ganger for å komme tilbake til muligheten til å lagre innstillingene som nettopp er gjort, samt selve arbeidet. Velg «save».

Dokumentet er nå klart til å sendes til trykkeriet

chatbot-portlet