Oppmelding til KONT | Felles studentsystem - Ansatt

Oppmelding til KONT på Studentweb

Oppmelding til KONT på Studentweb

Alle studenter ved HiOA bør ha muligheten til å melde seg til KONT-eksamen via Studentweb.

I FS bruker begrepet KONT om ny og utsatt eksamen. Denne veiledning inneholder derfor informasjon om hva som må være på plass for at en elektronisk oppmelding skal fungere:

 • Grunnlagsdata som må være på plass
 • Frister i "Vurderingsenhet samlebilde"
 • Tips til rapporter for å sjekke oppmeldinger
 • Veiledninger for studenter slik at de kan melde seg opp via utdanningsplanen eller meldinger i Studentweb

Grunnlagsdata

Selv om emnet allerede har vært i bruk til elektronisk oppmelding så kan det være greit å sjekke følgende i "Emne samlebilde" og "Vurderingskombinasjon samlebilde".

Emne samlebilde

 • KONT-en bør være i en gyldig periode for vurdering
 • Feltet "Oppmelding under Studentweb" skal har verdi "J"

Vurderingskombinasjon samlebilde

 • Sjekk at riktig vurderingskombinasjon er har "J" i feltet "Aktiv" og at KONT-en befinner seg i en gyldig periode for vurdering
 • Sjekk at riktig vurderingskombinasjon har "J" i feltet for "Meld via Studentweb"

Flere aktive vurderingskombinasjoner?

For noen emner kan det i en overgangsperiode være flere vurderingskombinasjoner som skal være aktive. Da er følgende felter i "Vurderingskombinasjon samlebilde" viktige:

Default

Kun en (overordnet) vurderingskombinasjon skal ha "J" i dette feltet. Det er denne vurderingskombinasjonen studentene automatisk blir oppmeldt til ved semesterregistrering.

Meld via Studentweb

Flere vurderingskombinasjoner kan ha "J" i dette feltet. Brukes når studenter skal kunne velge en (annen) som kommer default.

Eksempel

Et emne ble foregående studieår vurdert med en skriftlig skoleeksamen. Neste studieår er vurderingskombinasjonen en muntlig eksamen. Ny ordning må derfor være merket med "J" i feltet "Default" og "J" i feltet "Meld via Studentweb". Samtidig - når studenter skal melde seg opp til KONT, så må de studentene ha mulighet til å velge gammel ordning som da er skriftlig skoleeksamen. Gammel ordning skal da være merket med "N" i feltet" Default", men "J" i feltet for "Meld via Studentweb".

NB! For at studentene skal få endret på meldingen sin må studieprogrammet emnet tilhører ha "J" i feltet Om studenter kan endre vurderingsmelding i Studieprogram samlebilde. 

Viktig å vite ved oppretting av KONT

Når FS skal finne siste ord eksamen ser den på to ting:

 • verdier i vurderingstid
 • protokollført resultat for student


Regler for oppretting av KONT-forekomster:

 • Det er FS-hjelp som oppretter kodene til vurderingstid. Trenger du flere tidskoder utover det som er opprettet i basen, skal dette bestilles via superbruker.
 • For å være sikker på alle syk/stryk-kandidater får en tilgjengelig KONT-mulighet i Studentweb må hver enkelt ORD-forekomst ha sin egen KONT-forekomst, som må arrangeres før neste ORD.
 • Det har ingen hensikt å arrangere en KONT på samme dato som en ORD. Alle som har gjenstående forsøk kan melde seg til ORD, og det er forvirrende for syk/stryk-kandidater å få opp to tilsynelatende like oppmeldingsmuligheter i Studentweb.
 • Forsøk å unngå overlappende oppmeldingsperioder for flere forekomster av samme eksamen i samme semester. Disse vil se helt like ut i Studentweb, og det blir forvirrende for studenten.

Frister i "Vurderingsenhet samlebilde"

Når man oppretter en vurderingsenhet for KONT så følgende felter viktig:

Felt Innhold
Vurdstatus KONT (det dekker både ny og utsatt eksamen)
For studenter J
For privatister N (J om det er åpent for privatister)
Oppmeld. start Når oppmeldingen skal åpnes på Studentweb for å melde seg til KONT
Oppmeld. frist Når siste frist for oppmelding til KONT er
Trekkfrist Dato for trekkfrist for KONT (i henhold til Forskriften er denne 14 dager før eksamen)

Tips til rapporter for å sjekke oppmeldte studenter

Det finnes en rekke rapporter som kan gi deg oversikter over vurderinger og studenter. Om du har et behov som ikke dekkes her, ta kontakt med din superbruker som kan hjelpe deg eller som kan kontakte FS-hjelp.

FS521.001 Arbeidsliste 1 vurderingsmelding

Denne rapporten kan kjøres på emne (vurderingsenhet) eller sted. Om den kjøres på sted så er det sideskift mellom hver eksamen.

FS521.002 Arbeidsliste 2 vurderingsmelding

Denne kan kun bestilles som med Emne som utplukk, men grunnlaget kan være Emnevalg, Melding, Kandidat eller Protokoll. I denne rapporten kan man få oversikt over om studenten har GS (generell studiekompetanse), FK (oppfylte forkunnskapskrav - der dette er lagt inn), TB (tidligere vurdering i emnet), TG (tidligere tellende gyldig resultat i emnet) eller FE (fritak for vurdering i emnet). Resultatene av disse kontrollene kommer med svar J eller N. Denne rapporten har også med e-post som utplukk.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter, kullfordelt

Om man har behov for å se hvilket kull de oppmeldte tilhører så kan denne brukes. Den bestilles for et emne. NB! Resultatet vises med sideskift for hvert kull. 

Veiledning for studenter

Veiledninger for studenter slik at de kan melde seg opp via utdanningsplanen eller meldinger i Studentweb

Oppmelding til KONT - via Studentweb.