Skip to Content

Research

Research

Om språkvask

Vurderingen av søknader om midler til språkvask veiledes av kriteriene skissert under.

Krav til en søknad om midler til språkvask

  • Språkvask tildeles vitenskapelige publikasjoner som er skrevet på forfatterens 2. språk. I de fleste tilfeller vil dette bety engelsk språkvask, men dersom ditt 2. språk er norsk eller et annet språk, så kan du også søke om støtte.
  • Publikasjonen må oppfylle de fire kriteriene for vitenskapelige publikasjoner gitt av UHR-rapporten Vekt på forskning (side 25). Det vil si at den må gi ny innsikt til det akademiske fagfellesskapet, og at stoffet må legges frem med klar teoretisk og empirisk forankring, slik at det er mulig for andre forskere å bedømme, og eventuelt bygge videre på resultatene.
  • Publikasjonen må være planlagt publisert i en tellende publiseringskanal som er godkjent av kanalregisteret på nivå 1 eller 2.
  • Fakultet LUI må være kreditert av minst en forfatter.
  • Publikasjonen kan ikke ha vært utgitt tidligere.

Om tildelingsbeløpet

  • Beløpet det søkes om må basere seg på innhentede tilbud fra aktuelle leverandører, og reflektere de rimeligste anbudene i markedet som gir tilfredsstillende kvalitet.
  • Maksimal tildelingssum per artikkel vil normalt ikke overgå kr. 3 000. Høyere søknadsbeløp må begrunnes godt.
  • Støtten kan gis med tilbakevirkende kraft innenfor dette kalenderåret.

Hvordan går du frem for å bruke pengene du har fått tildelt?

Hvis du har spørsmål om hvordan du går frem for å bruke pengene du har fått tildelt, ta kontakt med ditt institutts dedikerte økonomirådgiver:

Hvis du ikke bruker midlene du har fått tildelt

Hvis noe kommer i veien slik at du ikke kan bruke midlene du har fått tildelt, så må du si fra deg tildelingen på e-post til FoU ved LUI.

Frist for bruk av midlene

Fristen for å bruke midlene er 1. desember i samme kalenderår som søkeren mottok tildelingen.

Gi beskjed med begrunnelse innen 1. desember på e-post til FoU ved LUI dersom du må overføre midlene fra ett budsjettår til neste.

chatbot-portlet