Skip to Content

Research

Research

Om presentasjonsstipend

Vurderingen av søknader om presentasjonsstipend veiledes av kriteriene skissert under.

Hvem kan søke om presentasjonsstipend?

 • UF-tilsatte som har FoU-tid kan søke om presentasjonsstipend.
 • Stipendiater (som er tilsatt i stipendiatstilling) vil ikke bli prioritert fordi de råder over egne driftsmidler til doktorgradsarbeidet, som bl.a. kan brukes til konferanser (Kilde: Ph.d.-håndboken). 
 • Pensjonister med tilknytning til seniorsenteret vil i regelen heller ikke bli prioritert. Aktive pensjonister anbefales å bruke våre FoU-fellesskap for å få fagfellevurdering nødvendig for å kunne publisere sine forskningsresultater.

Krav til en søknad om presentasjonsstipend

 • Presentasjonsstipend tildeles deltagelse med akseptert paper på nasjonale eller internasjonale fagfellevurderte forsker konferanser.
 • Bidraget må ikke tidligere være presentert på en forskerkonferanse. 
 • Presentasjonsstipend tildeles ikke formidling av allerede publisert forskning.
 • Paperet som skal presenteres på konferansen må være planlagt publisert i en tellende publiseringskanal vurdert som nivå 1 eller 2 i kanalregisteret.
 • Stipendet kan også tildeles til kunstnerisk og museal presentasjon i juryvurderte utstillinger. Da bortfaller kravet om publisering i tellende kanaler.

Saksbehandling av søknader

 • Maksimal tildelingssum per person per kalenderår er kr. 10 000.
 • Maksimal tildelingssum per paper er kr. 10 000.
 • De som søker om mer enn  maksimal tildelingssum, blir avkortet.
 • De som søker om mindre enn kr. 10 000, får det beløpet de søker om.
 • Søkere til samme konferanse kan oppleve å få tildelt noe ulik sum fordi utgiftene til billetter kan variere litt. Noen har også delfinansiering fra annet hold.
 • Dersom en søker velger å reise langt (eller til et kostbart sted), så må han/hun være forberedt på at presentasjonsstøtten trolig ikke vil dekke full finansiering av hans/hennes konferansedeltakelse. I slike tilfeller må søkeren ha delfinansiering fra annet hold, eller så må søkeren vurdere å delta ved konferanser som medfører kortere reisevei.

Hvordan går du frem for å bruke pengene du har fått tildelt?

Hvis du har spørsmål om hvordan du går frem for å bruke pengene du har fått tildelt, ta kontakt med ditt institutts dedikerte økonomirådgiver:

Hvis du ikke kommer til å bruke presentasjonsstipendet du har fått tildelt

Hvis noe kommer i veien slik at du ikke kan bruke midlene du har fått tildelt, så må du si fra deg tildelingen. Send epost til Nina Hestnes: nina.hestnes@oslomet.no

Frist for bruk av presentasjonsstipendet

Fristen for å bruke presentasjonsstipendet er 1. desember i samme kalenderår som søkeren mottok tildelingen.

chatbot-portlet