Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Tools overview / Public 360

Public 360 i ny drakt 15. mai

Fra og med 15. mai vil HiOA oppgradere til siste versjon av Public 360. Nedenfor følger en beskrivelse av endringer oppgraderingen vil innebære for deg.

Innhold

Nettlesere på web og mobil

Brukergrensesnitt

Tilpasninger i Outlook sidepanel

Bedre funksjonalitet for å lage snarveier

Mer funksjonalitet fra saksnivå

Flere muligheter for drag and drop - Også for web

Nettlesere på web og mobil

Siste versjon av Public 360 fungerer nå via alle nettlesere inkludert safari (Mac). App-ene eWorker/eMeetings er tilgjengelig også for Android og Windows (ikke bare iPhone/iPad som tidligere).

Brukergrensesnitt

Åpningsbildet ved innlogging i systemet er noe endret. Nedenfor følger beskrivelse av de mest sentrale.

Ny visning av elementene i Public 360

Visningen for sak, dokument og kontakt har blitt endret for å gi bedre oversikt, færre vinduer å åpne og enkel tilgang til funksjonalitet

Rollebasert skrivebord

Standardiserte skrivebord er nå lagt inn for Saksbehandler, Leder og Utvalgssekretær. Skrivebordene er fanebaserte slik at flere av funksjonene som tidligere lå i venstremenyen nå har egne faner:

Rollebasert skrivebord vil bety at oppgavene man skal utføre følger rollen man har. De vanligste oppgavene en saksbehandler, leder eller utvalgssekretær skal utføre er samlet på samme arbeidsflate. 

På skrivebordet for ledere er det enkel tilgang til å fordele og godkjenne dokumenter som er leders primæroppgaver. 

Tilpasninger i Outlook sidepanel

Som kjent er sidepanelet i Outlook velegnet til å utføre de vanligste saksbehandlingsoppgavene i Public 360. I siste versjon av systemet er det også lagt tilrette for at du kan gjøre egne tilpasninger for de mest brukte funksjonene i sidepanelet.

Bedre funksjonalitet for å lage snarveier

Du har mulighet til å lagre saker, dokumenter, filer o.l. som er mye brukt som egne snarveier i P360. Mer informasjon om opprettelse og tilgjengeliggjøring av dine snarveier.

Mer funksjonalitet fra saksnivå

Funksjoner det tidligere kun var mulig å gjøre fra dokumentnivå er det nå mulighet for å gjøre når du står i selve saksmappen.Flere muligheter for drag and drop

I denne versjonen av systemet er det enklere funksjonalitet for å dra over/overføre filer (drag and drop) fra Windows utforsker til P360:

Kontakt