Skip to Content

Midtveisseminar Eva Marie Toreld

Arbeidstittel på avhandlingen:  Tilbakeføringsarbeid med mannlige innsatte i fengsel med høy sikkerhet; hindringer og muligheter

Opponent: professor Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: førsteamanuensis Simon Innvær, OsloMet
Medveileder: professor Anna Lydia Svalastog,  Høgskolen i Østfold
Medveileder: førsteamanuensis Espen Marius Foss, Høgskolen i Østfold

 

Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 13.00-13.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 13.30- 14.30  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet