Skip to Content

Henriette Lund Skyberg, 19 okt. kl 13

Arbeidstittel på avhandlingen: Arbeidstittel på avhandlingen: Kunnskapsproduksjon på en tverrprofesjonell arena. Sosialt arbeids posisjon og bidrag i tverrprofesjonell psykisk helse- og rusarbeid.

Opponent: Førsteamanuensis Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Høgskolen i Molde 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Dag Jenssen, Institutt for sosialfag
Medveiledere: Førsteamanuenser Siri Fjeldhein og Simon Innvær, begge Institutt for sosialfag


Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 13.00-13.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 13.30- 14.30 Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet