midtveisseminar 1 - Ansatt

Midtveisseminar for Minela Kvakic, 26. april kl. 10.00

Midtveisseminar for Minela Kvakic, 26. april kl. 10.00

Arbeidstittel på avhandlingen: 
Digitalisering i barnevernet: hvordan digitalisering i barnevernet virker inn på brukerne og profesjonsutøvelsen.

Opponent: Professor Ardis Storm Mathisen, LUI, OsloMet

Hovedveileder: professor Randi Wærdahl, SAM, OsloMet
Medveiledere: førsteamanuenser Mona Jerndahl Fineide og Heidi Aarum Hansen, begge Høgskolen i Østfold

Tid: mandag 26. april  kl. 10.00 i Zoom 
Join Zoom Meeting
https://oslomet.zoom.us/j/62752322864?pwd=dUhBaHBROGJmSmNTQXJmc0FzT0RCZz09

Åpning ved programleder Amy Østertun Geirdal

10.00-10.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
10.30-11.30 Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal