Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Tools overview / Public 360

Jeg er leder i Public 360

Nedenfor finner du brukerveiledninger for de mest sentrale funksjonene du har som leder i Public 360
 

Innhold

Restanseliste for min enhet

  • Velg Dokumentoversikt
  • Vis Restanseliste
  • Trykk Søk

Du skal nå få en oversikt over ubesvarte brev og notater innenfor din enhet.

Som leder kan du i Public 360 jobbe direkte i arbeidsflaten lederoppgaver. Mer informasjon om hva dette grensesnittet inneholder.