Lånekassen - registrering av avvik | Felles studentsystem - Ansatt

Lånekassen - registrering av avvik

Lånekassen - registrering av avvik

Lånekassen henter opplysninger om utdanningsopplegg (studieprogram) fra FS. Alle aktive studieprogram blir rapportert til Lånekassen.

Avvik

Avvikende forhold ved utdanningsopplegget skal registreres i FS. Med avvikende forhold menes avvik i studieperioden, studieavgift ved studieprogrammet og andre spesielle forhold ved studieprogrammet.

Du registrerer avvik i "Studieprogram samlebilde", underbilde "Rapportering". Det er kun i boksen "Lånekassa" du skal registrere data, i tillegg til å legge inn gjeldende termin.

Bilde viser "Studieprogram samleside" i FS, hvor fanen "Rapportering" er åpnet. Her er det sirkulert rundt "Termin" og "Lånekassa", hvor du må fylle inn termin (nedtrekksliste), studieperiode (nedtrekkslister), skolepenger og merknad.

Feltet "Termin"

 

Årstall-termin avviket gjelder for.

Feltet "Studieperiode"

For hvert semester registrer du startdato og sluttdato (inkludert eksamen) for alle studieprogrammene som har avvik fra ordinært undervisningsår (august-juni). MERK: Du gjør dette kun hvis det er en avvikende studiestart fra normalsemesteret. 

Feltet "Skolepenger"

Her oppgir du kronebeløp (xxxxx.xx) for hvert studieprogram som krever studieavgift (ikke SiO og kopieringsavgift) for angitt semester. Bruk merknadsfeltet hvis studieavgiften er avvikende fra emne til emne på studieprogrammet.

Feltet "Merknad"

Her skal du informere om spesielle forhold ved studieprogrammet. Du må opplyse Lånekassen om følgende forhold:

  • Studieprogram med skjev fordeling av studiepoeng i løpet av undervisningsåret.
  • Nettbasert undervisning uten samlinger.
  • Samarbeid med et annet lærested om et studieprogram.
  •  

Hvis Lånekassen ikke får opplysninger om avvikende forhold kan det få store konsekvenser for studentene.

Eksempel:

  • Hvis skjev fordeling av studiepoeng i studieperioden ikke blir registrert hos Lånekassen, kan studentene feilaktig bli registrert med forsinkelse i studiene. Dette kan i verste fall føre til avslag på søknad om støtte.
  • Hvis det ikke er registrert studieavgift for et utdanningsopplegg, vil studentene ikke få utbetalt lån til skolepenger.