Skip to Content

Employment

Employment

Salary and reimbursement / Retirement / Tilbud til OsloMets pensjonister

Kompetansesenteret for seniorer

Kompetansesenteret for seniorer er et tilbud om et arbeids- og treffsted for pensjonister fra OsloMet som ønsker å opprettholde en grad av arbeidsaktivitet innen sitt fag- og interesseområde i en tverrfaglig kollegial sammenheng, og som samtidig ser gleden i kollegiale, sosiale- og kulturelle aktiviteter.

Om senteret

Sentret forutsetter at den enkelte ønsker å yte i et fellesskap.

Pensjonister som inngår avtale med universitetet om faglige eller administrative oppgaver gis prioritet, men pensjonister med ønske om et fagkollegialt treffsted for å sluttføre eller videreutvikle faglige prosjekter fra sin yrkesaktive tid, gis plass.

Tildeling skjer kun etter begrunnet søknad og forpliktelse om å melde inn arbeidet i senterets årsrapport. Det er søknadsrunde hvert semester.

Søknad om plass på Kompetansesenteret for seniorer:

Dersom du ønsker å søke plass ved Kompetansesenteret for seniorer, ta kontakt med Per Lilleengen, Avdeling for HR

 

 

chatbot-portlet