Skip to Content

Research

Research

Kommende eksterne utlysninger

Noen utlysninger av eksterne midler som er særlig aktuelle for fakultet LUI.

Utlyser:

NorForsk

Utlysning:

Nordic-British initiative on research in migration and integration

Frist: 

15.11.2018 - 13.00

 

Utlyser:

Norges forskningsråd

Program:

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Utlysning:

35 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Frist: 

10.10.2018 (kl. 13:00).

Merk også innovasjonsutlysninger med samme frister i HELSEVEL og FORKOMMUNE. 

Utlyser:

Norges forskningsråd

Program: 

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Utlysning skisse:

Obligatorisk skisse: Inntil 45 millioner kroner til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole. 

Frist skisse:

Løpende, senest 27.10.18

Full utlysning: 

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole 

Frist fullstendig søknad:

13.02.2019

 

Utlyser:

Norges forskningsråd

Program: 

Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning (UTNAM)

Utlysning: 

1 million USD til forsknings- og formidlingsopphold i Norge

Frist:

Løpende

 

Oversikt over planlagte FINNUT-utlysninger et par år frem i tid legges ut på programnettsidene

Utlyser:

Senter for internasjonalisering av utdanning

Alle  utlysninger: 

https://www.siu.no/Kommende-frister

Utlyser:

The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)

Utlysning: 

Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences - Scientific Journals 2018

Frist:

25.09.2018 

 

chatbot-portlet