Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Fire prevention and physical protection

Instruks for soneansvarlig

Soneansvarlig har ansvar for en definert og avgrenset del av bygning/eiendom, og utfører oppgaver knyttet til rutinemessige kontroller og evakuering ved brann.

Den soneansvarlige skal (sone 1)

  1. Påse at rømningsveier er tilgjengelige og ikke blokkert.
  2. Påse at slokkeutstyr ikke blokkerer eller fjernes.
  3. Påse at markeringslys og ledelys fungerer.
  4. Rapportere avvik til sikkerhet@hioa.no

Den soneansvarliges oppgaver ved evakuering

  1. Ta på seg gul identifikasjonsvest.
  2. Sørge for at gjester og personer med behov for assistanse blir tatt hånd om.
  3. Levere ditt sonekort til vekter/brannvernsleder i rød vest og gi beskjed om eventuelle feil eller mangler.

Vekter kan tilkalles på tlf. 40 911 000.

NB! Glem ikke din egen sikkerhet.

 

Akutt hjelp

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Phone :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt vekter ved akutt hendelse/beredskap

Hjelp i utlandet

Phone :
+4795119181
Ring lokalt nødnummer. Kontakt forsikringsselskapet ditt. Last ned Sjømannskirkens nødapp før du drar.:
Url :
Sjømannskirken

Kontakt

E-mail :

Spørsmål eller melding om uønskede hendelser og avvik. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post, det er ikke en sikret måte å kommunisere på. Skal du formidle sensitiv informasjon, ber du om et møte. Behandles kun i vanlig arbeidstid.