Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support / Office 365

Innføring av Office 365

Office 365 fase to er et av de største digitaliseringsprosjektene som gjennomføres på OsloMet i 2018. Prosjektet skal legge til rette for og innføre nye, effektive, brukervennlige måter å samhandle på for OsloMets ansatte.

innfører OsloMet OneDrive for alle ansatte

Nå skal alle ansatte ved OsloMet gå over til OneDrive som lagringssted for personlige filer. OneDrive erstatter hjemmeområde (H:). Overgangen vil foregå i puljer og starter i oktober 2018. Se innføringsplan. Alle får ny startside i Office 365 i forbindelse med overgangen. 

Hvorfor må vi ta i bruk OneDrive?

OneDrive åpner opp for nye måter å jobbe på, du kan laste opp, laste ned, lagre, samskrive og dele dokumenter. Dokumentene dine vil ligge lagret i skyen og vil være tilgjengelig for deg uansett hvor du befinner deg. Skal du jobbe uten tilgang til Internett, kan du lagre filene i OneDrive lokalt på din PC. Filene blir da automatisk synkronisert neste gang du er koblet til nett.

Hva betyr dette for deg?

 • Du skal flytte dine personlige filer/dokumenter fra hjemmeområdet (H:) til OneDrive – OsloMet
 • Alle personlige dokumenter og filer skal lagres i OneDrive - OsloMet
 • Du vil få 1 TB lagringsplass på OneDrive
 • Du får versjonskontroll på dokumentene dine og backup i 90 dager
 • Du beholder lesetilgang til Hjemmeområdet (H:)  frem til sommeren 2019, og du trenger ikke slette filer som ligger igjen på (H:)
 • Det tas ikke backup av Skrivebordet ditt etter overgangen til OneDrive. Det er derfor viktig at du flytter dokumenter du har lagret på skrivebordet til en mappe i OneDrive. Vi anbefaler at du IKKE benytter Skrivebord, Dokumenter, Bilder, 
  Musikk eller Favoritter til lagring av filer fremover
 • Har du dokumenter med fortrolig informasjon må disse merkes som "Fortrolig" slik at de krypteres og sikres tilstrekkelig. Se veiledning for klassifisering

Opplæring

På veiledningssidene for OneDrive finner du veiledninger for overføring av filer og bruk av OneDrive. OsloMet-akademiet vil arrangere drop-in kurs for OneDrive og Office 365 utover hele høsten. Se også "Spørsmål og svar om Office 365 og OneDrive".

Plan for innføring av OneDrive

Alle vil få tilsendt informasjon på e-post og det vil bli arrangert informasjonsmøter. E-posten inneholder detaljert informasjon om overgangen og dato for informasjonsmøte for din enhet.

 • 08.10 - 19.10 SDI og Medieseksjonen (pilot)
 • 22.10 - 02.11 Fellesadministrasjonen
  • Informasjonsmøte 17.10.18 kl. 09:00 - 10:00 i Athene1, P46
 • 05.11 - 16.11 LUI
  • Informasjonsmøte 25.10.18 kl. 10:00 - 11:00 i Q1015, P42
  • Informasjonsmøte 31.10.18 kl. 10:00 - 11:00 i P173, P48
 • 19.11 - 30.11 TKD og Kjeller
  • Informasjonsmøte 07.11.18 kl. 13:00 - 14:00 i PI551, P35
  • Informasjonsmøte 13.11.18 kl. 12:00 - 13:00 i PH131, P35
  • Informasjonsmøte 16.11.18 kl. 10:00 - 11:00 i E111, KU55
 • 03.12 - 14.12  HV og SPS
  • Informasjonsmøte 20.11.18 kl. 10:00 - 11:00 i N020.025, P32
  • Informasjonsmøte 27.11.18 kl. 10:00 - 11:00 i Athene1, P46
 • 17.12 - 21.12 SAM og SVA
  • Informasjonsmøte 13.12.18 kl. 10:00 - 11:00 i X158, SG26/28
  • Informasjonsmøte 14.12.18 kl. 12:00 - 13:00 i X158, SG26/28

Spørsmål og svar om Office 365 og OneDrive

 
Tema: Flytting av dokumenter fra (H:)

Spørsmål: Må jeg flytte alle dokumenter fra (H:) til OneDrive?
Svar: Du bør flytte alle dokumenter du trenger i ditt arbeid fremover. Dokumenter du ikke lenger trenger kan bli liggende på (H:). Dersom du senere skulle oppdage at du trenger et dokument som ikke er flyttet, har du lesetilgang til (H:) helt frem til sommeren 2019. Det betyr at du kan åpne alle dokumenter på (H:) men når du skal lagre endringer, må dokumentet lagres i OneDrive.

Tema: Klassifisering

Spørsmål: Skal alle dokumenter klassifiseres?
Svar: Du skal vurdere hvilken type informasjon du skal behandle eller lagre i Office 365. Dersom dokumentet inneholder det som tilhører klassen fortrolig informasjon, skal du sette på merkelappen «Fortrolig». Hvis informasjonen er åpen eller privat, kan du sette på aktuell merkelapp hvis du vil.

Spørsmål: Er det mulig å sette merkelapp/klassifisere en hel mappe?
Svar: Du kan sette merkelapp/klassifisere en hel mappe i filutforskeren. Da må du høyreklikke på mappen og velge "Classify and protect/Klassifiser og beskytt".

Spørsmål: Er det mulig å sette merkelapp/klassifisere en PDF, et bilde eller andre filtyper?
Svar: Du kan sette merkelapp/klassifisere alle filer i filutforskeren. Da må du høyreklikke på filen og velge "Classify and protect/Klassifiser og beskytt".

Spørsmål: Skal jeg sette merkelapp/klassifisere dokumentene før eller etter de er flyttet til OneDrive?
Svar: Du skal sette merkelapp/klassifisere dokumentene før de er flyttes til OneDrive, men dersom du allerede har flyttet de setter du på merkelapp så for som mulig.

Spørsmål: Skal dokumenter som skal arkiveres i P360 settes merkelapp/klassifiseres?
Svar: Dersom dokumentet inneholder det som tilhører klassen fortrolig informasjon, skal du sette på merkelappen «Fortrolig» så lenge du arbeider med dokumentet i Office 365. Når dokumentet er overført til P360, settes aktuell tilgangskode (f.eks. unntatt offentlighet) og merkelappen «Fortrolig» slettes.

Tema: Forskning

Spørsmål: Kan jeg benytte OneDrive eller Office 365 til forskningsmaterialet?
Svar: I noen tilfeller kan du det, men det skal alltid gjøres en risikovurdering både i henhold til innsamling, behandling og lagring av forskningsmateriell. Alminnelige personopplysninger skal i utgangspunktet klassifiseres som fortrolige på grunn av meldeplikt og sikkerhetskrav.

Alle data med konsesjon (Datatilsynet) og data som inneholder særlige kategorier (sensitive personopplysninger) skal i utgangspunktet lagres i TSD 2.0. Unntak må begrunnes etter gjennomført ROS-vurdering. Informasjonen skal i så fall klassifiseres som fortrolig.

Tema: EndNote

Spørsmål: Hvor skal jeg lagre EndNote-bibliotekene mine etter overgangen til OneDrive?
Svar: Vi anbefaler at EndNote-biblioteket/EndNote-mappa legges i OneDrive mappe som alltid er tilgjengelig (selv uten internett). For å sette opp dette er det enklest å flytte EndNote-mappen din til OneDrive-OsloMet i filutforsker. Alternativt setter du «Always keep on this device/Alltid beholde på denne enheten» ved å høyreklikke på mappa i filutforsker.

Den aller sikreste måten å alltid ha tilgang til EndNote-biblioteket er å benytte EndNoteSync. Da må du opprette en brukerkonto hos EndNote.

Veiledninger og opplæringsvideoer i Office 365

Overordnet plan for innføring av Office 365

Dette skjer i tredje og fjerde kvartal

 • Overføring av tilsattes hjemmeområde til OneDrive.
  • Målrettet informasjon om endringer og opplæring iht. innføring for de enkelte gruppene.
 • Kurs for tilsatte i bruk av de ulike verktøyene i Office 365. Spesielt fokus på OneDrive, Teams og Planner.
 • Overføring av prosjektområder/ikke organisatoriske gruppeområder på fellesområde (K:) til lagring i gruppeområder i Office 365
 • Ny løsning for opprettelse av grupper og Teams.

Dette skjer i 2019

 • Overføring av organisatoriske fellesområder (K:) til lagring i felles gruppeområder i Office 365.
 • Kurskonsept for ulike målgrupper. Hvilke Office 365-verktøy er mest egnet for ulike enheter.
 • Kompetanseplan for teknologibruk og teknologiforståelse. Mer avanserte kurs i Office 365.
 • Organisasjonsutvikling ved bruk av Office 365. Digitalisering av arbeidsprosesser og utvikling av beste praksisløsninger for OsloMet
 • Canvas og Office 365
 • P360 og Office 365
 • FOU og Office 365

Prosjektleder

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Helle Stedøy. For brukerstøtte, kontakt BIT.

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!