Innføring av Office 365 - Ansatt

FAQ - Office 365

FAQ - Office 365

Spørsmål og svar om Office 365 og OneDrive

Tema: Klassifisering

Spørsmål: Skal alle dokumenter klassifiseres?
Svar: Du skal vurdere hvilken type informasjon du skal behandle eller lagre i Office 365. Dersom dokumentet inneholder det som tilhører klassen fortrolig informasjon, skal du sette på merkelappen «Fortrolig». Hvis informasjonen er åpen eller privat, kan du sette på aktuell merkelapp hvis du vil.

Spørsmål: Er det mulig å sette merkelapp/klassifisere en hel mappe?
Svar: Du kan sette merkelapp/klassifisere en hel mappe i filutforskeren. Da må du høyreklikke på mappen og velge "Classify and protect/Klassifiser og beskytt".

Spørsmål: Er det mulig å sette merkelapp/klassifisere en PDF, et bilde eller andre filtyper?
Svar: Du kan sette merkelapp/klassifisere alle filer i filutforskeren. Da må du høyreklikke på filen og velge "Classify and protect/Klassifiser og beskytt".

Spørsmål: Skal jeg sette merkelapp/klassifisere dokumentene før eller etter de er flyttet til OneDrive?
Svar: Du skal sette merkelapp/klassifisere dokumentene før de er flyttes til OneDrive, men dersom du allerede har flyttet de setter du på merkelapp så for som mulig.

Spørsmål: Skal dokumenter som skal arkiveres i P360 settes merkelapp/klassifiseres?
Svar: Dersom dokumentet inneholder det som tilhører klassen fortrolig informasjon, skal du sette på merkelappen «Fortrolig» så lenge du arbeider med dokumentet i Office 365. Når dokumentet er overført til P360, settes aktuell tilgangskode (f.eks. unntatt offentlighet) og merkelappen «Fortrolig» slettes.

Tema: Forskning

Spørsmål: Kan jeg benytte OneDrive eller Office 365 til forskningsmaterialet?
Svar: I noen tilfeller kan du det, men det skal alltid gjøres en risikovurdering både i henhold til innsamling, behandling og lagring av forskningsmateriell. Alminnelige personopplysninger skal i utgangspunktet klassifiseres som fortrolige på grunn av meldeplikt og sikkerhetskrav.

Alle data med konsesjon (Datatilsynet) og data som inneholder særlige kategorier (sensitive personopplysninger) skal i utgangspunktet lagres i TSD 2.0. Unntak må begrunnes etter gjennomført ROS-vurdering. Informasjonen skal i så fall klassifiseres som fortrolig.

Tema: EndNote

Spørsmål: Hvor skal jeg lagre EndNote-bibliotekene mine etter overgangen til OneDrive?
Svar: Den aller sikreste måten å alltid ha tilgang til EndNote-biblioteket er å benytte EndNoteSync. Da må du opprette en brukerkonto hos EndNote. 

Alternativt kan EndNote-biblioteket/EndNote-mappa legges i OneDrive mappe som alltid er tilgjengelig (selv uten internett). For å sette opp dette er det enklest å flytte EndNote-mappen din til OneDrive-OsloMet i filutforsker. Alternativt setter du «Always keep on this device/Alltid beholde på denne enheten» ved å høyreklikke på mappa i filutforsker.

 

Veiledninger og opplæringsvideoer i Office 365

 

IT Service Desk

IT Service Desk