Grunnlagsdata vurderingsenhet samlebilde | Felles studentsystem - Ansatt

Grunnlagsdata Vurderingsenhet samlebilde

Grunnlagsdata Vurderingsenhet samlebilde

Vurderingsenhet samlebilde

En student skal være oppmeldt til alle vurderingskombinasjoner, altså for eksempel både skriftlig og muntlig om vurderingen består av det, samt en vurderingsmelding for overordnet del. Alle vurderingsenheter MÅ opprettes før man åpner for semesterregisteringen det semesteret vurderingen skal avvikles. Vurderingsenheter kan opprettes manuelt eller via rutine.

Manuell opprettelse av vurderingsenheter

Lag ny rad i bildet "Vurderingsenhet samlebilde".

I den øvre delen av bildet legger man informasjon om emnet og hvilken vurderingskombinasjon dette gjelder.

Felt Innhold
Tid Angir tidspunktet for første vurderingsavvikling på et emne. For et emne som går over høst/vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil tid være f.eks. HØST på begge delene, for å angi at første avvikling er i termin HØST. Tid skal være den samme for alle delene innenfor en avvikling. Se Vurderingstid HØST vs VÅR for bruk av vurderingstermin HØST vs VÅR
Reell tid Angir tidspunkt for vurderingsavvikling for denne vurderingsenheten.  For et emne som går over høst/vår med en avvikling i høstterminen og en i vårterminen vil reell tid f.eks. være HØST for den delen som skal avvikles om høsten og VÅR for den delen som skal avvikles om våren
Vurdstatus Kun ORD eller KONT skal brukes ved OsloMet
For studenter J eller N for om denne er for ordinære studenter
For privatister J eller N for om denne skal være åpen for privatister
Publisér J eller N
Kommentar Studentweb Informasjon som skal være synlig på Studentweb
Merknad 4000 tegn. Er ikke synlig på Studentweb.


Videre må flere frister fylles ut:

Felt Innhold
Oppmeld.start Dato for når oppmelding starter på Studentweb
Oppmeld.frist Frist for oppmelding på Studentweb. Feltet synes i Studentweb. Hvis blankt vises siste dato i semesterregistreringsperioden (30.06.xxxx/31.12.xxxx). Derfor viktig å fylle ut riktig dato.
Trekkfrist Frist for at studentene kan trekke seg fra eksamen på Studentweb
Sensurfrist Frist for når sensuren skal være klar
Kunngjøring Dato for når sensuren skal kunngjøres (Studentweb)
Klagefrist Frist for at studentene kan klage
Uttak Kun aktuell når vurderingsenheten er en oppgave (defineres i feltet vurdkombtype i vurderingskombinasjonstypen). Frist (inkludert klokkeslett) for når studenten skal evnt hente oppgaven.
Frist innlevering Kun aktuell når vurderingsenheten er en oppgave (defineres i vurderingskombinasjonstypen). Frist (inkludert klokkeslett) for når studenten skal  levere inn  oppgaven.
Frist oppd.tittel Kun aktuell når vurderingsenheten er en oppgave (defineres i vurderingskombinasjonstypen). Frist for når studentene skal oppdatere tittel på oppgaven på Studentweb. Denne fristen må være FØR fristen for sensur. 

 

Videre må følgende felter fylles ut om vurderingsenheten er en skriftlig skoleeksamen:

Felt Innhold
Forslag til eks.dato Fakultetene kan fylle inn denne
Eksamensdato Reell eksamensdato
Publ.dato for studieinfo Ikke i bruk ved OsloMet i dag
Publ.kand.timpelan Ikke i bruk ved OsloMet i dag
Eksamen start kl Når eksamen starter
Minutter oppmøte før Antall minutter studenten skal møte før eksamen. Eksamenskontoret Pilestredet fyller inn i dette feltet for de eksamener de arrangerer
Varighet i timer Antall timer eksamen varer
Digitalt eksamenssystem Sett inn INSPERA hvis dette skal brukes til eksamen
Digitalt sensursystem Ikke i bruk ved OsloMet i dag
Sensur registrert Dato og saksbehandler initialer på vedkommende som har registrert sensur
Sensurutlegg fra melding Ikke i bruk ved OsloMet i dag
Antall kandidater

Eventuell informasjon før oppmelding

 

Automatisk oppretting av vurderingsenheter

Rutinen henter opplysninger fra Emne samlebilde (underbildet Vurd.tid) og vurderingskombinasjon samlebilde.

Informasjon om når vurdering skal forekomme må være registrert under fanen Vurd.tid.

Ved opprettelse kan du
1. velge tidskode (klikk på pilen i feltet «HØST») og 2. klikk på Generer
eller legg til hver enkelt rad selv.

Husk at det også må generes for KONT dersom disse også skal opprettes via rutine.

 

Rutinen FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

Rutinen kan kjøres på Emne, Sted og Und. Enhet.

Vi anbefaler å fylle ut Oppmeldingsstart, oppmeldingsfrist og ev. trekkfrist så langt det er mulig.

Kjør først rutinen «Oppdater database»: Nei, og se nøye over fangsten før «oppdater database»: J.

Husk også å kjøre rutinen for alle tidskoder dere har (HØST,HØST2 osv.) og ev. Vurderingsstatus KONT hvis dette er aktuelt.

 

Nyttige rapporter/rutiner:

Rapport 508.002 Vurderingsenheter

Rutine 508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet. Denne rutinen tar for seg Trekkfrist, sensurfist og/eller Kunngjøringsfrist.