Skip to Content

Research

Research

Intern finansiering til FoU ved LUI

Her presenteres interne finansieringsordninger til FoU ved LUI.

FoU-finansiering fra instituttene

Instituttene forvalter 2/3 av strategimidlene reservert til FoU i fakultet LUIs budsjett. Kontakt ditt institutt for nærmere informasjon om hvordan FoU-midlene fordeles der.

Faglig utvikling ("bok og reisepott")

Seksjonslederne ved LUI disponerer midler til faglig utvikling for sine UF-tilsatte. Fordelingen av midlene skjer under ledelse av den enkelte seksjonsleder. Ta kontakt med din seksjonsleder hvis du har spørsmål.

Satsene varierer etter stillingskategori:

Stillingskategori

Satser "bok og reisepott"

Professor/Dosent

kr 15 000

Førsteamanuensis/Førstelektor

kr 5 000

Høgskolelektor

kr 5 000

FoU-finansiering fra OsloMet sentralt

FoU-seksjonen sentralt ved OsloMet utlyser årlig strategimidler til FoU. De forvalter også en rekke andre støtteordninger. Les mer om støtteordningene for FoU fra OsloMet sentralt på deres intranettsider.