Skip to Content

Korona: Flytting av kontormøbler fra OsloMet til hjemmekontor

Her finner du informasjon om hva som gjelder for flytting av kontormøbler fra campus til hjemmekontor i Koronaperioden.

Følgende gjelder: 

Hva frakter vi? 

 • Vi frakter kontorstoler og/eller hev-/senk-bord, ikke andre typer møbler 
 • Vi frakter kun selve møbelet, ikke data, bøker, permer... 
 • For at frakt av et hev-/senk-bord skal være aktuelt, gjelder det at bordet må være enkelt å håndtere og flytte. Dvs. ingen demontering eller komplisert frakt, og det må ikke være tungt, digert eller av vinkel-typen (slik endel eldre bord er). Nyere, rektangulære bord er uproblematiske. 

Behovsinnmelding, bestilling og betaling: 

 • Behovet meldes inn til egen leder. Etter avklaring med leder må du sende bestilling til Brukerstøtte i Eiendom 
 • Behovshavers enhet (fakultetsnivå) faktureres NOK 700,- per leveranse. Det lages samlefaktura i ettertid. 

Hvem frakter? 

 • Hev-/senk-bord fraktes av flyttebyrå. Stoler fraktes av flyttebyrå eller budfirma. 

Ved henting: 

 • Vekter bistår med tilgang til kontor. 
 • Ting som står på hev-/senk-bord settes på gulvet, eller der (på kontoret) som det for flyttefolkene er hensiktsmessig å plassere det. 

Hvor leverer vi?

 • Leveringsadresse må være i rimelig nærhet til campus, dvs. Oslo-området eller Romerike. (Altså ikke for eksempel Hadeland, Moss, Tønsberg ...) 
 • Møbelet leveres ved bo-enhetens dør. Dvs. ved boligens ytterdør, eller hvis det er blokk, e.l. ved leilighetens dør. (Mottaker må da åpne ytterdør.) 

Hva trenger vi? 

 • Vi trenger full adresse og mobiltelefonnummer til mottaker, og vi må kunne gi denne informasjonen til befrakter.
 • Det må avtales tidspunkt/tidsrom for levering. 

Premisser for levering: 

 • Det skal ikke være noen kontakt mellom flyttefolkene og mottaker, annet enn på telefon. 
 • OsloMets og flytteleverandørens smittevernregler følges. 
 • Mottaker må være hjemme på avtalt leveringstidspunkt, slik at møbelet ikke blir stjålet, fjernet, ødelagt eller hindrer ferdsel, og også slik at flyttefolkene ikke blir unødig oppholdt i oppdraget. (Det er mulig at dette kravet kan fravikes hvis leveringspunktet er enebolig e.l., og skjermet på en måte som gjør at ovenstående problemsituasjonstyper ikke er et sannsynlig scenario.) 

Contact

chatbot-portlet