Frequently Asked Questions Related to Our Becoming a University

Frequently Asked Questions Related to Our Becoming a University

What can you expect to change and stay the same now that we are officially OsloMet – Oslo Metropolitan University? Don’t see your question answered here? You can submit additional questions using the form at the bottom of this page.

 1. Are we already a university?

  Yes, we are officially known as OsloMet – Oslo Metropolitan University. We officially achieved university status following a formal decision taken by the King-in-Council on January 12th. This means we are no longer a university college, and that we no longer go by the name of HiOA (Oslo and Akershus University College of Applied Science).

  At the same time, we are currently in a transitional phase in which you will still find our old name used in a variety of contexts - online, in our print and promotional materials, on signs and elsewhere. Our new name will rolled out in stages over the coming weeks and months:

  • OsloMet’s new logo and graphic profile is currently under development. Beginning in April, you will see our new logo and graphic profile in a variety of places - on signs, in promotional materials and swag, in print and online.
  • We will be launching our new website www.oslomet.no in August.
  • Faculty and staff will be getting new e-mail addresses in February, while students will get theirs in March.
  • You will encounter our new name on our intranet in the course of the spring semester.
  • Official documents may continue to bear our old name and logo during this transitional period. We’ll be sharing more information when we know how long this transitional period is likely to last.
  • The legal and technical changes that accompany university status will begin taking effect over the course of the spring semester. Our institution will continue to function as the same legal entity and will retain its existing organization number (organisasjonsnummer).
 2. What is our new name?

  Our new name is OsloMet – Oslo Metropolitan University. Our corresponding Norwegian name is OsloMet – storbyuniversitetet. Both our English and Norwegian names employ the short form OsloMet.

  This is how you write and use our new name correctly.

 3. Hvordan skriver jeg navnet riktig?

  Hvordan skriver jeg navnet riktig på norsk?

  På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet

  Kortformen skrives slik: OsloMet

  Store og små bokstaver og mellomrom

  Legg merke til at:

  • Ordet ‘storbyuniversitetet’ skrives med liten s 
  • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom
  • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’

  Hvordan skriver jeg navnet riktig på engelsk?

  På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University

  Kortformen skrives slik: OsloMet

  Store og små bokstaver og mellomrom

  Legg merke til at:

  • Alle ordene i det engelske navnet skrives med stor forbokstav
  • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom 
  • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘Oslo Metropolitan University’

  Hvordan skrives tankestreken i det engelske navnet?

  • Tankestreken vi bruker i det engelske navnet er det som i engelsk kalles en n-dash. Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. 
  • Vi bruker ikke den ekstra lange varianten av tankestrek, m-dash, som finnes i amerikansk-engelsk skriftnorm (og som ikke har mellomrom på hver side). 

  Hvordan skriver jeg en tankestrek?

  • Mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’ kommer en tankestrek – som er lengre enn en bindestrek.
  • Tankestreken skal ha et mellomrom på hver side.

  Lag tankestrek med autokorrektur i Word:

  • Hvis du skriver i Word og setter inn mellomrom før og etter en bindestrek, blir denne automatisk til en tankestrek når du skriver videre i teksten.
  • Forklart trinn for trinn: Skriv ordet ‘OsloMet’ – skriv så et mellomrom – skriv så en bindestrek – skriv så et mellomrom til – skriv så ‘storbyuniversitetet’ – og avslutt så med et mellomrom – da vil streken automatisk bli til en tankestrek.

  Lag tankestrek med hurtigtast (windows-pc):

  • Ctrl + minustegn: Hold inne Ctrl mens du trykker tasten for minustegn på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

  Denne varianten fungerer ikke i alle programmer. Hvis den ikke fungerer, kan du bruke følgende metode:

  • Alt + 0150: Hold inne Alt mens du trykker tastene 0150 på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

  Lag tankestrek med hurtigtast (Mac):

  • Alt + bindestrek: Hold inne Alt mens du trykker på bindestrektasten.

  Hvordan skal tankestreken se ut i det engelske navnet?

  • Tankestreken vi bruker i det engelske navnet er det som i engelsk kalles en n-dash. Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. 
  • Vi bruker ikke den ekstra lange varianten av tankestrek, m-dash, som finnes i amerikansk-engelsk skriftnorm (og som ikke har mellomrom på hver side). 

  Hvorfor skriver noen navnet på andre måter?

  Enkelte medier og aviser har språknormer som gjør at de velger en egen skrivemåte for navnet vårt, uavhengig av hva departementet har vedtatt. Dette kan vi ikke påvirke. 

  I tillegg har i de første dagene etter vedtaket versert noen skrivemåter som ikke har vært korrekte – både internt hos oss på OsloMet og hos andre. Den korrekte skrivemåten er den som beskrives her.

 4. Skal vi allerede nå bruke navnet OsloMet i programplaner og emnebeskrivelser som revideres?

  Ja, bruk det nye universitetsnavnet allerede nå i programplaner, emnebeskrivelser og andre dokumenter. 
 5. Skal vi bruke det nye navnet når vi snakker om saker fra tilbake i tid – for eksempel retningslinjer vi har fastsatt mens vi het HiOA?

  Som en regel refererer vi til institusjonen med det navnet den har i dag, OsloMet. Når vi snakker om løpende saker som fortsatt har aktualitet ved institusjonen vår (for eksempel retningslinjer vi bruker i dag, men som ble fastsatt før 12.01.2018), sier vi at disse er fastsatt hos OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Det kan derimot være naturlig å snakke om HiOA hvis det handler om historiske og avsluttede begivenheter. En tidligere rektor ved HiOA har for eksempel ikke vært rektor ved OsloMet, og da kan det være naturlig å bruke det gamle institusjonsnavnet når man snakker om rektorstillingen i tilbakeblikk.

 6. Hva betyr det for meg som ansatt (lønn, arbeidstid, forskningstid, stillingstitler)?

  Får vi bedre lønn? 

  Nei, universitetsstatusen medfører ikke direkte endringer i arbeidsforholdene til ansatte. Lønns- og arbeidsvilkår er ikke knyttet til om man er en høgskole eller et universitet.

  Får jeg som UF-ansatt mer forskningstid?

  Nei, tidsressursfordeling og andelen forsknings- og undervisningstid er ikke et spørsmål som er direkte knyttet til om man er en høgskole eller et universitet.

  Heter det nå universitetslektor og ikke høgskolelektor?

  Ansatte ved OsloMet med stillingskode1008 høgskolelektor vil få endret stillingskode og -tittel til 1009 universitetslektor. Dette har ingen lønnsmessige eller andre konsekvenser, stillingene ligger innenfor den samme lønnsrammen. Endringen medfører endringer i lokal lønnspolitikk.

  Avdeling HR vil prøve å få gjennomført endringen samlet for alle våre høgskolelektorer i alle fagsystem i løpet av uke 6 og 7, og den enkelte ansatte vil motta et brev med informasjon om endringen i stillingskode og tittel. 

  Den enkelte kan ta i bruk tittelen universitetslektor nå om de ønsker det, men du kan selvfølgelig også bruke høgskolelektortittelen til endringen er formelt gjennomført.

  For høgskolelærer finnes ikke en tilsvarende tittel, og vi må derfor beholde koden og tittelen for høgskolelærer for de av våre ansatte dette gjelder for.

 7. Skal jeg endre CV-en min slik at det står OsloMet, eller skal jeg oppgi at jeg har vært ansatt på HiOA fram til 12. januar 2017 og er ansatt på OsloMet etterpå?

  Slik går du fram for å endre LinkedIn-profilen din. Hvis du er ansatt her i dag, bør du bytte navnet på arbeidsstedet i CV-en fra HiOA til OsloMet. Hvis man i ulike sammenhenger ønsker å klargjøre hvilken institusjonstilhørighet man har hatt, kan man for eksempel å skrive OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Det er den samme institusjonen som har byttet navn, og ansatte har ikke byttet arbeidsgiver eller jobbet ved flere institusjoner.

 8. Hva skjer med e-post?

  Når får jeg ny e-postadresse?

  Studenter og ansatte får nye e-postadresser i slutten av februar. Du kommer til å få detaljert informasjon om når endringen skal gjennomføres, hva den nye e-postadressen blir og hva du selv må foreta deg i forbindelse med at du får ny e-postadresse.

  Hva blir den nye e-postadressen?

  Hva de nye e-postadressene til ansatte blir, skal besluttes i løpet av februar.

  Vil jeg fremdeles motta mail til min gamle @hioa.no-adresse etter at jeg får ny e-postadresse?

  Ja, e-post som sendes til din gamle e-postadresse vil bli automatisk videresendt til din nye adresse i en periode. Etter 2019 vil den gamle adressen slettes. Du bør varsle kontaktene dine om dine nye adresse så raskt som mulig.

  Beholder jeg de e-postene jeg har i min innboks i dag?

  Ja, innholdet i innboksen din og andre mapper beholdes selv om adressen din skifter.

  Hva skjer med OTRS-adresser: Får de nye adresser, og blir køene av pågående saker tatt vare på?

  • De eksisterende OTRS-adressene våre (e-postlister med saksbehandlingssystem) vil få nye adresser. De gamle sakene blir tatt vare på i OTRS-køen selv om adressen endres. De samme saksbehandlerne fortsetter å eie OTRS-listene.
  • Datoen for skifte av OTRS-adresser blir samtidig som alle ansatte får ny e-postadresse. Det sendes ut detaljert informasjon til alle ansatte så snart datoen for skifte av e-postadresser er bestemt, og da vil det også informeres om hva navnet på de nye adressene blir.
  • Det vil bli satt opp en automatisk videresending av nye e-poster (saker) som sendes til gamle OTRS-adresser slik at de kommer fram til saksbehandlerne.
  • Eiere av lister har ansvar for å endre til ny kontaktadresse (OTRS-adressen) på egne nettsider og materiell.
  • Nye OTRS-lister som opprettes nå, vil få adresse som slutter på @oslomet.no

  Hva skal e-postsignaturen min være på norsk og engelsk?

  Automatiske signaturer i e-postprogrammet Outlook er rettet slik at du nå kan velge OsloMet-signatur på norsk og engelsk.

  Norsk signatur:

  Kari Nordmann
  [Stillingstittel]

  [Enhet]
  OsloMet – storbyuniversitetet
  (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

  Engelsk signatur:

  Kari Nordman
  [Title]

  [Unit]
  OsloMet – Oslo Metropolitan University
  (formerly Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

   

 9. When will our new logo be introduced?

  Our new logo and graphic profile will be rolled out in the beginning of April, at which time we’ll begin implementing our new visual brand – in the digital sphere, in print and on our campuses.

  The launch of our new website www.oslomet.no is slated for August. Our new website will feature the most important content in time for the beginning of the semester. Migration of remaining content will be completed during the fall semester.

 10. Får det noen konsekvenser for utdanningene våre?

  Blir det noen endringer i utdanningene, vil for eksempel fag legges ned eller opprettes fordi vi er blitt et universitet?

  Nei, det er ingen endringer av studieporteføljen som kommer som en direkte følge av universitetsstatusen. Vi utvikler studieporteføljen vår kontinuerlig, og dette utviklingsarbeidet har vi drevet og vil vi drive videre uavhengig av hva slags institusjonell status vi har.

  I Strategi 2024 beskrives institusjonens profil, formål og faglige egenart, se Strategi2024. Tidligere har vi måttet søke NOKUT og KD om enkelte av de nye programmene vi ønsket på opprette, mens vi selv nå har mulighet til å bestemme alle endringer i studieporteføljen selv.

  Vi leverer allerede gode utdanninger til viktige profesjoner. Hvordan blir det enklere for oss som et universitet å styre utdanningene våre i tråd med samfunnsutviklingen?

  Først og fremst innebærer universitetsstatusen at vi fortsetter det gode arbeidet med å styrke og heve utdanningskvaliteten.

  For at studentene våre skal oppleve undervisningen som god og relevant, og at de skal være ettertraktet når de går ut i arbeidslivet, må vi hele tiden utvikle utdanningene våre. Dette skjer gjennom tett samarbeid med praksisfeltet og ved å forske på samfunnets behov. Forskning hos oss skjer ofte i praksisfeltet, og er derfor svært relevant for å gjøre utdanningene bedre!

  Utdanning og forskning henger uløselig sammen. Våre utdanninger har vært og vil fortsette å være forskningsbaserte. Uansett hva de studerer, vil studentene ønske at underviserne er oppdatert på den siste forskningen og praksisen i fagfeltet.

  En viktig konsekvens av å ha universitetsstatus er at vi nå har muligheten til å selv opprette studietilbud på alle nivåer, såfremt de ligger innenfor rammen av fullmakten, uten å først måtte søke NOKUT om akkreditering. Dette gir oss større råderett over studietilbudet vårt og gjør at vi raskere kan justere tilbudet etter det samfunnet har behov for til enhver tid

  Kommer utdanningene våre til å være på engelsk?

  HiOA har før vi ble universitet hatt som mål å gi studiene våre et sterkere internasjonalt preg. Vi vil gi studentene våre et internasjonalt læringsutbytte og sette dem i stand til å være aktive deltakere i et internasjonalt arbeidsliv og samfunn.

  Dette betyr blant annet å legge enda bedre til rette for inn- og utveksling og ivareta det internasjonale perspektivet på det enkelte studieprogram. Derfor er vi i gang med å få på plass noen flere emner på engelsk. I tillegg er det slik at høyere utdanning i Norge i dag er tospråklig, noe som vil si at studentene i de fleste fagene kan få pensumstoff på engelsk og kan oppleve å få noen forelesninger på engelsk. 

  Blir det noe forberedende studium à la ex.phil.?

  Ifølge universitets- og høyskoleloven er det ingenting som tilsier at vi må innføre ex.phil. Men allerede på sommerskolen for 2018 starter vi opp et prøveprosjekt med et forberedende emne med tittelen Technology and society. Fra 2019 skal emnet undervises tre ganger årlig. Kurset skal være åpent for alle studenter.

  Den viktigste grunnen for at vi nå starter opp med dette emnet er å hjelpe studentene våre til å få en bedre forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene våre og måten vi arbeider på, som de trenger for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører.

  Må studenter lese flere forskningsartikler, framfor å lære praktisk kunnskap som er viktig for yrkene våre?

  Praksis vil en like stor og viktig del av studieprogrammene våre, også etter at vi er blitt et universitet. Det er viktig både i dag og i framtida at undervisningen vår er forskningsbasert. Den kunnskapen studentene våre tar med seg ut i praksis skal være oppdatert og basert på forskning. 

 11. Hva blir konsekvensene for studentene i forbindelse med søknader, karakterutskrift og vitnemål?

  Skal nye studenter som vil søke seg til oss, søke etter HiOA eller OsloMet hos Samordna opptak den 15. april?

  Hvis du skal søke studieplass hos oss i Samordna opptak, finner du studiene våre under Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

  Får studenter som går ut til våren et vitnemål fra et universitet?

  Ja, vårens avgangsstudenter får et vitnemål fra det nye universitetet.

  Hva skjer med karakterutskrifter, vitnemål etter konteeksamener og andre offisielle dokumenter som utstedes til studenter?

  I en overgangsperiode vil offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer.

 12. Can we expect our campuses to expand to accommodate increasing numbers of students?

  Strategic campus expansion is a high priority for us. We have specific plans in place to accommodate growing numbers of students. The ongoing renovation of Pilestredet 52 – which features new study spaces that are already proving popular among students – is an example of an existing building we are retrofitting to meet changing needs.

 13. Why have we sought to become a university in the first place? And how have we pursued that goal?

  As graduates of a university, our students will be even more sought-after on the job market. They will also be equipped with skills-sets that are informed by the latest research and which will enable them to navigate a society and a labor market that is evolving and changing. There is little question that the label university implies a certain status and level of quality, especially in a time when government policy has sharpened the requirements for awarding university status.

  Becoming a university is both an acknowledgment of the strength of our academic offerings and a tool for continuing to elevate the level of our research and teaching. In addition, university status will enable us to manage our educational portfolio independently. This will, among other things, make it easier for us to rework existing study programs and establish new ones to respond to changing needs and circumstances.

  Our university journey dates back to at least 2007, when the University College of Oslo (HiO) board passed a resolution declaring the formal aim of one day becoming a university. One of the driving factors behind the 2011 merger between HiO and the University College of Akershus was a wish to establish an institution large enough and robust enough to one day become a university.

  The groundwork for our university application began to be laid in earnest in 2015. In 2016 our board voted to lend its support to a university application, and in February 2017 a formal application was submitted to NOKUT. The application was then reviewed and approved by NOKUT, culminating in the Ministry of Education and Research officially declaring HiOA OsloMet – Oslo Metropolitan University on January 12, 2018.

 14. When all is said and done, what will be the final price tag associated with becoming a university?

  A new, more user-friendly website is slated to cost 5 million NOK.

  • Updated signage on our three campuses – physical and digital – carries a price tag of 5 million NOK.
  • A range of promotional and marketing activities designed to raise our institution’s profile both in Norway and abroad is projected to cost 10 million NOK. Examples of measures we will be taking include:
   • Design and implementation of a new visual and graphic profile, including a new logo
   • Redesign of digital platforms (in addition to a brand-new website)
   • Activities designed to place OsloMet firmly on the map among external stakeholders (including alumni), current students, and faculty and staff, both in Norway and abroad.
 15. Hvordan foregår overgangen fra høgskole til universitet i praksis?

  Den formelle endringen trådte i kraft idet avgjørelsen ble tatt av Kongen i Statsråd 12. januar. Vi er ikke lenger en høgskole, og vi heter ikke lenger HiOA. Vi er nå blitt OsloMet – storbyuniversitetet. 

  Samtidig befinner vi oss nå i en overgangsperiode fordi vårt gamle navn "Høgskolen i Oslo og Akershus" fortsatt benyttes mange steder, både digitalt og fysisk. På nettsider og i e-postadresser, i eksterne databaser og systemer, samt i skilt og trykket materiell benevnes institusjonen ved sitt gamle navn.

  Det blir en trinnvis overgang i bruken av det nye navnet vårt:

  • Logo for OsloMet blir utarbeidet nå og visuell identitet blir ferdig i begynnelsen av april. Etter dette begynner arbeidet med å implementere den nye visuelle identiteten på ulike flater, alt fra skilting, profilartikler og trykt materiell til digitale flater.
  • Nye nettsider på www.oslomet.no vil bli lansert i august.
  • Ansatte og studenter får nye e-postadresser i løpet av februar, og alle vil få detaljert informasjon om hva de må foreta seg i den forbindelse.
  • I løpet av februar vil ansatte som har stillingstittel høgskolelektor få stillingskode universitetslektor, og motta et brev om dette. Les mer.
  • På intranettet vil navnet byttes ut i løpet av vårsemesteret.
  • Det kan i en overgangsperiode bli aktuelt at offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer.
  • Det blir også en trinnvis overgang til de mulighetene som vår nye institusjonelle status gir oss juridisk og formelt. I løpet av 2018 vil det meste være på plass.
  • Institusjonen fortsetter som samme juridiske enhet og beholder sitt gamle organisasjonsnummer.

  Hvorfor skjedde statusendringen så tidlig som i januar 2018?

  HiOA har ønsket å få universitetsstatus så raskt som mulig, og vi formidlet også dette ønsket til Kunnskapsdepartementet da vi sendte vår endelige søknad om status som universitet i desember 2017.

  Vi er veldig glad for at Regjeringen har behandlet søknaden vår så raskt at det skjer allerede nå. Konsekvensen av dette blir at vi kan bruke hele 2018 på å gjennomføre alle endringene som er knyttet til universitetsstatus og nytt navn.

 16. Still have questions? Send us your question here.