Skip to Content

Teaching

Teaching

Fagpersonweb

Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste for vitenskapelige ansatte.
Om FagpersonWeb
 • Tjenesten lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, og skal være et støtteverktøy i undervisningspraksisen.
 • Fagpersonweb kan også benyttes for å få innsyn i informasjon lærestedet har lagret om undervisning og studenter, som klasselister, bildeoversikter og studentdata.

Brukerveiledninger 

Unit sine brukerveiledninger  for fagpersonweb

 

Pålogging

 • Feide-pålogging
 • Pålogging via ID-porten
 • Saksbehandlerpålogging

 

Oversikt over funksjonalitet i fagpersonweb

 • oversiktlig design
 • Forside med oversikt over det som er mest relevant for fagpersonen nå
  • Dagens undervisning
  • Mine emner
  • Mine kurs
 • Digital oppmøteregistrering
 • Registrering av obliger
 • Lenke til EpN
 • Søk: studieprogram, emner og studenter
 • Klasselister med bilder av «sine» studenter
 • Få kontaktinfo(e-post og telefon) til sine studenter og mulighet til å sende e-post. Det er kun student-epostadressen som skal benyttes, ikke privat epostadresse.
 • Se informasjon om sine emner, blant annet eksamensdato

Funksjonalitet som kommer i løpet av 2018

 • Sensurregistrering.
 • Begrunnelse for sensur
 • Behandling av klage på karakter

 

Tilganger

 • Tilgangene settes i FS av studieadministrasjonen på fakultet/senter, og kan settes på studieprogram, emne eller undervisningsaktivitet
 • Personrollene  FORELESER, KONTAKT,  VEILEDER, SENSOR og LÆRER gir tilgang til fagpersonweb per februar 2018
 • Datobegrensning for roller: Alle roller må ha fra-dato og eventuelt til-dato.
 • Fagpersonen kan kun se studenter på terminer som faller innenfor datointervallet for rollen.
 • Fagperson får kun se detaljer om studenter han har adgang til å se via studieprogram, emne, undervisningsenhet, undervisningsaktivitet eller sted.
 • Saksbehandlere (FS-brukere)har full tilgang til alle data i Fagpersonweb, uavhengig av dato
chatbot-portlet