Skip to Content

Teaching

Teaching

Eksport og import til (Py)BAS

FS leverer informasjon om studenter til PyBAS som er OsloMets brukeradministrativt system (BAS). Oppdateringene mellom FS og BAS skjer hver time.

IT-tilganger for studenter

Studentene administrer sin IT-konto på passord.oslomet.no.

 For at en student skal få tilgang til IT-konto (som inkluderer blant annet e-post, Feide og bli overført til dørkortsystemet) så må følgende grunndata være på plass i FS:

 • Studieprogrammet studenten er knyttet til må være knyttet til et aktivt sted.
 • Kull og klasse må være aktive.

I tillegg må studenten være registrert korrekt i Student samlebilde i FS. Korrekt registrering innebærer at

 • studenten er registrert på et (aktivt) studieprogram
 • studenten er registrert på et (aktivt) kull
 • studenten er registrert på en (aktiv) klasse tilhørende det aktive kullet vedkommende er registrert på
 • studenten er registrert som med studentstatus AKTIV (også AVVENT,DELTID og PERMISJON er aktive studentstatuser)
 • studenten må ha en fra dato på studieretten som er større enn dagens dato og en til dato som er mindre enn dagens dato

I FS velger du år og semester under "Kull" (venstre kolonne) og studieprogram under "Studieprogram" (høyre kolonne(. Dette samles nederst på siden med kull, semester, klasse og "J" om studenten er aktiv.

Hvilken informasjon hentes ut fra FS?

 • Navn og fødselsnummer.
 • Mobilnummer og adresser.
 • Privat e-postadresse.
 • Informasjon om studietilhørighet som fakultet, studieprogram, kull og klasse.
 • Informasjon om vurderingsenheter, vurderingskombinasjoner, emnekombinasjoner og emner.

Hva slags informasjon hentes inn igjen til FS?

 • I Student samlebilde vil man finne bilde av studenten.
 • I bildet Person/student vil man finne informasjon om brukernavn og e-postadresse. E-postadressen kan man også finne i Student samlebilde under kartotekkortet Adr. Brukernavnet kommer  fra PyBAS. For person som er både aktiv student og tilsatt,prioriteres studentbrukernavn.

Hvordan skal en student aktivere sin IT-konto?

Når studenter svarer ja til en studieplass ved OsloMet, uavhengig av om de er tatt via det samordnete opptaket eller lokale opptak, så skal studenten få tilsendt en e-post med informasjon om studentnummer, e-post og midlertidig aktiveringspassord .

Studentene kan bruke bruker et eget aktiveringspassord til å aktiveringen på passord.oslomet.no. Deretter vil bruker lage et eget selvvalgt passord. 

Når studentene har aktivisert sin IT-konto skal de etter kun 5-10 minutter kunne logge seg på sin e-post med sitt brukernavn (s+ studentnummer) og passord.

Studentstatusene fullført, sluttet og utgått studierett

Studenter med status fullført og sluttet i FS bevarer sine IT-konto i 30 dager. Tilgang til Canvas stenges umiddelbart (dagen etter endring av status i FS). Studenten får varsel om stengingen på epost 30 og 7 dager før kontoen stenges.

Passord til studentene

Når studentene glemmer sitt passord kan de generere nytt på passord.oslomet.no så lenge de har oppgitt sitt norske mobilnummer. Har de ikke norsk mobil  må de ta kontakt med IT-servicedesk på e-post itservicedesk@oslomet.no som kan åpne opp for at studenten kan logge opprette et nytt passord.

Studenter som får re-aktivert sin studierett i FS

Av og til blir studierett satt som utgått e.l. feilaktig i FS etter at de har aktivert sin IT-konto. Studenten skal kunne logge inn med passordet de selv har satt, alternativt få nytt passord på passord.oslomet.no. Hvis studenten fortsatt har problemer må Avd. IKT kontaktes på itservicedesk@oslomet.no.

Passord.oslomet.no

Passord.oslomet.no benyttes til:

Pinkode

Pinkode brukes kun til adgang bygg sammen med adgangskort. 

BitAdmin

Bitadmin kan brukes til å se informasjon om it-konto til student og ansatt.  

Fagpersoner i FS

FS henter i dag data om alle aktive ansatte ved OsloMet og oppretter disse automatisk i FS. Dette fordi FS leverer data videre til UniUntis (timeplansystemet), Canvas og andre Web-applikasjoner tilhørende FS. Det er viktig at man ikke endrer på de dataene i FS som kommer fra BAS. Her er derfor en oversikt over hvilke data som hentes fra BAS og som IKKE skal endres i FS.

Alle ansatte blir automatisk oppretter som personer i FS. Alle personer finner man i bildet Person/Student under modul Person.

For fagpersoner finner du personnummer, hjemstedsadresse, mobiltelefon, e-post internt, brukernavn, fornavn og etteranvn. Alt ligger tett i tett under "Persstud".

Felter som ikke skal endres for ansatte i FS er

 • for- og etternavn
 • fødselsnummer
 • hjemstedsadresse
 • mobil
 • e-post intern
 • brukernavn

Obs! Noen ansatte ved OsloMet er også studenter. Da vil deres student e-post og student brukernavn dukke opp i FS. Husk at brukernavn og e-post for studenter består av s+ studentnummeret. Den ansatte kan selv endre slik at ansattkontoen overførest til FS på ansatt.oslomet.no/brukerbytte. Har man ikke to IT-kontoer vil man få en feilmelding på nettsiden.

Videre blir alle ansatte opprettet i tabellen Fagperson. Denne informasjon kan du finne bildet Fagperson samlebilde som du finner under modul Person - bilder - Fagperson samlebilde.

Et bilde av hvordan det ser ut på siden i FS hvor man legger inn informasjon om fagpersoner.

Følgende felter kommer fra BAS i dette bildet:

 • Fødselsnummer og for- og etternavn (er også synlig i bildet Person/student).
 • Arbeidssted.
 • Sted ansatt*.
 • E-post (intern).
 • Brukernavn (kun visning).
 • Stillingstittel (norsk) (Hentes fra egendefinert stillingstittel i BAS om dette finnes. Om det ikke finnes så henter den informasjon fra BAS, eller fra SAP om BAS ikke har denne informasjonen. 
 • Aktiv.

Det finnes mange fagpersoner i OsloMet som ikke er ansatt her (for eksempel eksterne sensorer). På disse kan man endre denne informasjonen. De som er ekstern har ikke Brukernavn registrert nederst i høyre hjørne.

chatbot-portlet